Zlecenie 7098885 - Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu środków trwałych -...

   
Analizuj Zamówienie 7098885 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-10-18
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu środków trwałych - lasera CNC z wyposażeniem (1 szt.)

Przedmiotem zamówienia jest zak
up środków trwałych - lasera CNC z wyposażeniem (1 szt.) Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup środków trwałych - Lasera CNC z wyposażeniem (1 szt.) w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi i urządzeń warsztatowych.” Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych - lasera CNC z wyposażeniem (1 szt.)
o następujących parametrach technicznych:
a) moc min. 6000W
b) max waga obrabianego arkusza 900 kg
c) prędkość min. 140 m/min
d) dokładność min. 0,001 mm
1.1. Pozostałe parametry Przedmiotu zamówienia
a) obszar pracy
- oś x - 3.000 mm
- oś y - 1.500 mm
- oś z - 110 mm
b) maksymalna grubość blach do cięcia
- stal konstrukcyjna - 25 mm
- stal nierdzewna - 25 mm
- aluminium - 25 mm
c) 2 kamery wewnątrz obrabiarki

2. Dodatkowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia:
a) na zakupiony Przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja – min. 24 miesiące
b) przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt własny Sprzedającego
c) Przedmiot zamówienia zostanie zainstalowany na koszt własny Sprzedającego
d) w ramach zakupu Przedmiotu zamówienia, Sprzedający przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi Przedmiotu zamówienia
e) wraz z Przedmiotem zamówienia, Sprzedający dostarczy pełną dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne w języku polskim

3. Informacje dodatkowe
a) w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy); wynik oceny złożonych ofert wyliczony przez zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert; cena oferty (honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, którego zapytanie dotyczy
b) na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Oferentów do składania uzupełnień lub wyjaśnień
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania w każdym czasie do momentu złożenia ofert bez podania przyczyny
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38636110
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin