Zlecenie 7244976 - Zapytanie ofertowe na dostawę rezonansu magnetycznego w...

   
Analizuj Zamówienie 7244976 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-19
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na dostawę rezonansu magnetycznego w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Pro
gramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rezonansu magnetycznego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wskazane w załączniku nr 3 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia z wyjątkiem pozycji nr: 3.5; 4.11; 4.12; 5.7.1; 6.1.4; od 6.2.6 do 6.2.10; 6.3.3; 6.5.9; 6.6.10; 6.9.2; 6.10.4; 8.3.9 – które są fakultatywne (udzielenie odpowiedzi NIE w tych pozycjach nie powoduje odrzucenia oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym).
2) Oferowany wyrób medyczny musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
3) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania i parametry techniczne wskazane w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych, wyższych niż wskazane, parametrach. Wskazane wartości są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem wartości wskazanych w widełkach, gdyż z uwagi na montaż rezonansu magnetycznego w obiekcie kubaturowym o określonych wymiarach, niezbędne jest zmieszczenie się we wskazanych wartościach.
4) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie do 14 dni od jej podpisania, dostarczy Zamawiającemu projekt osłon magnetycznych, a także wytyczne do projektowania pomieszczeń dla rezonansu w wersji mobilnej.
Szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu ofertowym Cel zamówienia Nabycie rezonansu magnetycznego i jego instalacja w prototypie naczepy w celu realizacji prac badawczo - rozwojowych Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rezonansu magnetycznego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wskazane w załączniku nr 3 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia z wyjątkiem pozycji nr: 3.5; 4.11; 4.12; 5.7.1; 6.1.4; od 6.2.6 do 6.2.10; 6.3.3; 6.5.9; 6.6.10; 6.9.2; 6.10.4; 8.3.9 – które są fakultatywne (udzielenie odpowiedzi NIE w tych pozycjach nie powoduje odrzucenia oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym).
2) Oferowany wyrób medyczny musi spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
3) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania i parametry techniczne wskazane w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych, wyższych niż wskazane, parametrach. Wskazane wartości są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem wartości wskazanych w widełkach, gdyż z uwagi na montaż rezonansu magnetycznego w obiekcie kubaturowym o określonych wymiarach, niezbędne jest zmieszczenie się we wskazanych wartościach.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków- proszę o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym oraz w projekcie umowy.
Szczegółowy opis i warunki realizacji wskazano w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – w projekcie umowy.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33111610
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin