Zlecenie 7290414 - zapytanie ofertowe na na zakup materiałów do badań w...

   
Analizuj Zamówienie 7290414 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-20
przedmiot zlecenia
zapytanie ofertowe na na zakup materiałów do badań w postaci odczynników chemicznych – oleju pochodzenia roślinnego do uzda
tniania biomasy, na potrzeby OZE 11 Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do badań w postaci odczynników chemicznych – oleju pochodzenia roślinnego do uzdatniania biomasy, na potrzeby OZE 11 Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”, w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Rodzaj: Odczynniki chemiczne – olej pochodzenia roślinnego do uzdatniania biomasy
b) Ilość: 5 m3
c) Skład: : Olej rafinowany pochodzenia roślinnego. Zanieczyszczenia nierozpuszczalne <0,05%, Gęstość 0,900 – 0,940 g/cm3
d) Postać: Ciecz
e) Opakowanie: Opakowanie zbiorcze z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania.
f) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. Koszty transportu dostawy do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę i należy uwzględnić w cenie.
g) Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
h) W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
i) Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
j) Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
k) Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności CE.
4. Kod CPV:
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do badań w postaci odczynników chemicznych – oleju pochodzenia roślinnego do uzdatniania biomasy, na potrzeby OZE 11 Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”, w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Przedmiot zamówienia 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do badań w postaci odczynników chemicznych – oleju pochodzenia roślinnego do uzdatniania biomasy, na potrzeby OZE 11 Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”, w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Rodzaj: Odczynniki chemiczne – olej pochodzenia roślinnego do uzdatniania biomasy
b) Ilość: 5 m3
c) Skład: : Olej rafinowany pochodzenia roślinnego. Zanieczyszczenia nierozpuszczalne <0,05%, Gęstość 0,900 – 0,940 g/cm3
d) Postać: Ciecz
e) Opakowanie: Opakowanie zbiorcze z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania.
f) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. Koszty transportu dostawy do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę i należy uwzględnić w cenie.
g) Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
h) W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
i) Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
j) Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
k) Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności CE.
4. Kod CPV:
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 15000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin