Zlecenie 6708082 - Zapytanie ofertowe na obsadę stanowiska Specjalisty ds....

   
Analizuj Zamówienie 6708082 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-04-16
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na obsadę stanowiska Specjalisty ds. analiz chromatograficznych

Przedmiotem zamówienia jest obsada stanowi
ska Specjalisty ds. analiz chromatograficznych Cel zamówienia Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty BR przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest obsada stanowiska Specjalista ds. analiz chromatograficznych w formie umowy zlecenia w ramach projektu, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego zapytania.

Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku:

1. Badania nad doborem substratów do syntezy CBD
2. Badania nad optymalnym doborem reagentów w kluczowym etapie syntezy CBD
3. Badania nad optymalnym doborem rozpuszczalnika, temperatury i czasu reakcji w kluczowym etapie syntezy CBD
4. Badania nad doborem substratów do syntezy prekursorów CBD
5. Badania nad optymalnym doborem reagentów w syntezie substratów do otrzymywania CBD
6. Badania nad optymalizacją syntezy substratów do otrzymywania CBD
7. Przeprowadzanie prób instalacji pilotażowej w zakresie syntezy substratów do produkcji CBD
8. Przeprowadzenie prób instalacji pilotażowej w zakresie kluczowego etapu syntezy CBD
branża Praca, Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73200000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin