Zlecenie 7211406 - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej...

   
Zamówienie 7211406 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-05
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej (badania laboratoryjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach proje
ktu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie usługi badawczej (badania laboratoryjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie usługi badawczej (badania laboratoryjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie usługi badawczej (badania laboratoryjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Badania laboratoryjne – Popioły-Pyły
W Etapie 1 mają zostać wykonane następujące badania:
- Osad na wejściu: pH; sucha masa; P ogólny; P całkowity jako tlenek fosforu; Ca, Mg; zawartość azotu amonowego; zawartość azotu ogólnego; Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Cl, wodór; siarka; popiół; wartość opałowa; ciepło spalania; fluor; węgiel.
- Osad po suszeniu: badania jak dla osadu na wejściu
W etapie 1 mają zostać przeprowadzone:
- Osad na wejściu – 12 próbek
- Osad po suszeniu – 12 próbek

W Etapie 2 mają zostać wykonane następujące badania:
- Popioły z procesu mineralizacji: As;Ba,Cd;Cr;Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Se, Zn, Chlorki (Cl-); Fluorki (F-); Siarczany (SO42-); Wskaźnik fenolowy; DOC.
W etapie 2 mają zostać przeprowadzone:
- Popioły z procesu mineralizacji – 14 próbek

W Etapie 3 mają zostać wykonane następujące badania:
- Produkty po oczyszczeniu spalin: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Chlorki (Cl-); Fluorki (F); Siarczany (SO42-); DOC
W etapie 3 mają zostać przeprowadzone:
- Produkty po oczyszczeniu spalin – 20 próbek

W Etapie 4 mają zostać wykonane następujące badania:
- Produkty po dezodoryzacji: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Chlorki (Cl-); Fluorki (F-); Siarczany (SO42-); Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)
W etapie 4 mają zostać przeprowadzone:
- Produkty po dezodoryzacji – 4 próbki

W Etapie 5 mają zostać wykonane następujące badania:
- Opinia ekologiczna oddziaływania technologii – Opinia do wyników badań 2 sztuki
- Wykonawca zagwarantuje współuczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji oraz przy wykonaniu DTR dla poszczególnych modułów i technologii.


Informacje dodatkowe:
- Badania powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
- Wykonawca zapewni merytoryczne wsparcie oraz czynne uczestnictwo wykonawcy we wszystkich etapach.
- Wykonawca wykona bieżące analizy wyników badań oraz wyda opinię
- Pobór i odbiór próbek do badań odbywać się będzie w miejscu realizacji projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. III w zapytaniu ofertowym dołączonym do ogłoszenia.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin