Zlecenie 7132319 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 Z DNIA 04.11.2019 r. NA...

   
Analizuj Zamówienie 7132319 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-04
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 Z DNIA 04.11.2019 r. NA REALIZACJĘ PROINNOWACYJNEJ USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORST
WA SalGat Kamil Czarniecki

Usługa BR mająca na celu opracowanie prototypu przesuwnego systemu ściennego wraz z elektronicznym modułem wspomagającym. W ramach projektu planowane jest opracowanie systemu ścian bocznych i zadaszenia ze specjalnego wodoodpornego materiału, które sterowane będą automatycznie (zamykane i otwierane z czujnikami). W ramach projektu planowane jest opracowanie modułu/urządzenia elektronicznego, którego zadaniem będzie sterowanie systemem napędowym w systemie ścian stosowanych na zewnątrz, ewentualnie wewnątrz budynków.
Moduł będzie wykorzystywał system/zestaw elektronicznych czujników, których zadaniem będzie badanie parametrów zależnych wspomagających obsługę systemu napędowego.
W ramach projektu planowane jest stworzenie elektronicznego modułu/urządzenia z zestawem czujników, oprogramowaniem i elementami składowymi opracowanymi i wydrukowanymi w technologii 3D na potrzeby stworzenia systemu wspomagającego system przesuwnych ścian stosowanych na zewnątrz, ewentualnie wewnątrz budynków. Projekt zakłada opracowanie systemu ścian bocznych i zadaszenia, niezbędnej elektroniki, układów wykonawczych, układów wspomagających i czujników wraz z opracowaniem niezbędnego oprogramowania. Cel zamówienia Wybór wykonawcy na usługi BR mające na celu opracowanie prototypu przesuwnego systemu ściennego wraz z elektronicznym modułem wspomagającym. Przedmiot zamówienia Usługa BR :
1. CEL STWORZENIA PROTOTYPU. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE, PROJEKTOWE I KONSTRUKCYJNE OPRACOWANIA PRODUKTU.
- Przygotowanie projektu teoretycznego systemu
- Teoria i koncepcja produktu
- Selekcja modułów zależnych i elementów konstrukcyjnych
2. OPRACOWANIE KOMPONENTÓW PROTOTYPU
- Określenie operacji i algorytmu prototypów
- Stworzenie zadań dla oprogramowania
- Opracowanie architektury urządzenia
- Koncepcja PCB (płytki drukowanej)
- Wybór elementów składowych prototypu
3. OPRACOWANIE PROTOTYPU NOWEGO PRODUKTU I NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA.
- Stworzenie obudowy urządzenia elektronicznego
- Stworzenie układu mikrokontrolera
- Opracowanie niezbędnego oprogramowania
- Synteza oprogramowania wraz ze zbudowanym prototypem urządzenia
4. TESTY PROTOTYPÓW, KOREKTY, BADANIA
- Testowanie
- Korekty/błędy
- Testy końcowe
5. TESTOWANIE PRODUKTU (PROTOTYPU) PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH.
- Dokonywanie pomiarów np. czasów ukończenia zadań, częstości i rodzaju popełnianych błędów, określanie wskaźników opisujących główne miary użyteczności: produktywność, efektywność i poziom satysfakcji użytkowników odnośnie testowanego produktu (prototypów, systemów).
6. GOTOWOŚĆ WDROŻENIOWA, DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA.
- Ustawienie urządzeń
- Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i wdrożeniowej opartej na wynikach testów
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin