Zlecenie 7201286 - Zapytanie ofertowe nr 12/SZŚ/2019 z dnia 02.12.2019 r....

   
Zamówienie 7201286 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-02
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 12/SZŚ/2019 z dnia 02.12.2019 r. dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko „Machine Learning Engin
eer” w ramach projektu o tytule: Opracowanie pierwszego na świecie narzędzia do automatycznej i zdalnej inspekcji nieruchomości komercyjnych pod kątem ryzyka katastroficznego z wykorzystaniem modelu deep learning.

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisko „Machine Learning engineer” w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w następującym zakresie:
• Optymalizacja modelu do detekcji i segmentacji obiektów na zdjęciach lotniczych i satelitarnych do szybkiego wykonania w chmurze;
• Integracja powyższych modeli do pojedynczego modelu działającego równie efektywnie;
• Przygotowanie danych do trenowania modeli wizji komputerowej do analizy zdjęć z widoku ulicy, które w ramach podejścia multi-task learning będą analizowane w ramach tego samego modelu co zdjęcia lotnicze i satelitarne. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na zlecenie na stanowisko Machine Learning Engineer. Przedmiot zamówienia CPV: 73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisko „Machine Learning engineer” w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w następującym zakresie:
• Optymalizacja modelu do detekcji i segmentacji obiektów na zdjęciach lotniczych i satelitarnych do szybkiego wykonania w chmurze;
• Integracja powyższych modeli do pojedynczego modelu działającego równie efektywnie;
• Przygotowanie danych do trenowania modeli wizji komputerowej do analizy zdjęć z widoku ulicy, które w ramach podejścia multi-task learning będą analizowane w ramach tego samego modelu co zdjęcia lotnicze i satelitarne.

Wymagane minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe odpowiadające:
50% etatu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym zobowiązuje się do przesłania uzupełnienia szczegółowego (wyłączonego) opisu przedmiotu zamówienia na pisemną prośbę wszystkich zainteresowanych potencjalnych Wykonawców, którzy pisemnie zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji).
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin