Zlecenie 7204922 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR_111/U/2019/12 na wykonanie badań...

   
Zamówienie 7204922 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-03
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR_111/U/2019/12 na wykonanie badań markerowych dotyczących łamliwości podstawy źdźbła w materiała
ch hodowlanych zbóż

Przedmiotem zamówienia są badania polegające na wykonaniu badań markerowych polegających na zidentyfikowaniu obecności genów Pch1 w genotypach odpornych lub o podwyższonej odporności na łamliwość podstawy źdźbła z wytypowanych materiałów hodowlanych (poddanych wcześniej ocenie stopnia porażenia po sztucznej inokulacji) oraz ich monitoring w następnych pokoleniach/badaniach w celu podejmowania dalszych decyzji selekcyjnych. Cel zamówienia Realizacja badań w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-1363/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac BR, Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a. przeprowadzenie analiz molekularnych w wytypowanych materiałach hodowlanych na obecność genów odporności na łamliwość źdźbła (Oculimacula yallundae i O. acuformis) – Pch1
b. badania identyfikacji genu obejmuje 96 prób pobranych z materiałów hodowlanych wytypowanych na podstawie wcześniejszych badań (odporne i o podwyższonej odporności)
c. badanie wykonane zostanie na liściach zebranych z wytypowanych materiałów hodowlanych z pola, ze szklarni bądź fitotronu (oraz/lub na ziarniakach).
d. na podstawie wszystkich wyników Zamawiający zamierza zweryfikować badanie w podobnym cyklu wegetacyjnym 2019/2020 r. na wytypowanych materiałach hodowlanych, na co ogłoszone zostanie oddzielne zapytanie ofertowe.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000, 73100000, 73111000, 73120000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin