Zlecenie 7152599 - Zapytanie ofertowe nr VALMONT/POIR 1.1.1/2019/07 PRZEDMIOT...

   
Analizuj Zamówienie 7152599 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-12
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr VALMONT/POIR 1.1.1/2019/07 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja usług BR, obejmujących opracowanie i optymal
izację składu betonów i materiałów opartych na spoiwach mineralnych do fundamentowania zabezpieczeń antyterrorystycznych wraz z wykonaniem prototypów oraz badaniami laboratoryjnymi

5.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usług BR, obejmujących opracowanie i optymalizację składu betonów i materiałów opartych na spoiwach mineralnych do fundamentowania zabezpieczeń antyterrorystycznych wraz z wykonaniem prototypów oraz badaniami laboratoryjnymi, w ramach projektu „Opracowanie zabezpieczeń antyterrorystycznych w klasie systemów VSB (Vehicle Security Barriers) z wykorzystaniem elementów małej architektury miejskiej, spełniających wymagania norm PAS 68/IWA 14 wraz z autorską, innowacyjną technologią produkcji.”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup usług BR, obejmujących opracowanie i optymalizację składu betonów i materiałów opartych na spoiwach mineralnych do fundamentowania zabezpieczeń antyterrorystycznych wraz z wykonaniem prototypów oraz badaniami laboratoryjnymi, w ramach projektu „Opracowanie zabezpieczeń antyterrorystycznych w klasie systemów VSB (Vehicle Security Barriers) z wykorzystaniem elementów małej architektury miejskiej, spełniających wymagania norm PAS 68/IWA 14 wraz z autorską, innowacyjną technologią produkcji.”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Przedmiot zamówienia Zakres prac badawczych obejmuje:
1. Opracowanie i optymalizację składu betonów i materiałów opartych na spoiwach mineralnych do fundamentowania zabezpieczeń antyterrorystycznych w różnych warunkach temperaturowych i różnych czasów rozpoczęcia funkcjonowania zabezpieczeń (w tym: wykonanie próbnych zarobów laboratoryjnych wraz z badaniami właściwości otrzymanych mieszanek i stwardniałych kompozytów mineralnych z uwzględnieniem warunków środowiskowych realizacji).
2. Opracowanie składu mieszanki betonowej do przygotowania co najmniej trzech prototypów fundamentowania na potrzeby pre-testów zgodnie z normami PAS 68 i IWA 14 (w tym potwierdzenie oczekiwanych właściwości mieszanki betonowej i stwardniałych betonów).
3. Analizę strukturalną i mikrostrukturalną prototypowego fundamentowania przed przeprowadzeniem testów zderzeniowych zgodnie z normami PAS 68 i IWA 14 (w tym wykonanie badań z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych oraz obrazowania, między innymi SEM-EDS, porozymetria itp.).
4. Analizę i optymalizację rozwiązań prototypowych fundamentowania zabezpieczeń antyterrorystycznych pod kątem ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez ograniczenie śladu węglowego. Optymalizacja bezpośredniego wpływu fundamentów na środowisko w miejscu posadowienia, z uwzględnieniem warunków migracji wody i/lub jej magazynowania zgodnie z pierwotną funkcją gleby celem ograniczenia negatywnego wpływu na pierwotną lub nasadzoną roślinność oraz warunki hydrologiczne.
5. Bieżące modyfikacje i wprowadzanie zmian będących wynikiem testów realizowanych w projekcie (w tym wsparcie merytoryczne zarówno w zakresie analizy uzyskiwanych rezultatów badań jak również przy podejmowaniu decyzji dotyczących planowania dalszych działań w kluczowych kwestiach dotyczących realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu).
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin