Zlecenie 7204957 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-1/12/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r....

   
Zamówienie 7204957 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-03
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-1/12/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. na wykonanie usługi badawczej pt. „Analiza wskazanych wyróżników
jakości tłuszczu zwierzęcego z wykorzystaniem metod chromatograficznych, spektrofotometrycznych, reologicznych oraz instrumentalnych.”

Analiza wskazanych wyróżników jakości tłuszczu zwierzęcego z wykorzystaniem metod chromatograficznych, spektrofotometrycznych, reologicznych oraz instrumentalnych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi badawczej pt. „Analiza wskazanych wyróżników jakości tłuszczu zwierzęcego z wykorzystaniem metod chromatograficznych, spektrofotometrycznych, reologicznych oraz instrumentalnych” planowanej do realizacji w ramach projektu: Innowacyjne funkcjonalne tłuszcze spożywcze o podwyższonej wartości odżywczej, prozdrowotnej i technologicznej w systemie: ”Spray-out” oraz ”friendly use”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szczegółowej analizy jakościowej i ilościowej wyróżników jakości tłuszczu zwierzęcego z wykorzystaniem metod chromatograficznych, spektrofotometrycznych, reologicznych oraz instrumentalnych. Przedmiot zamówienia- następujące wyróżniki jakości: profil kwasów tłuszczowych, profil izomerów sprzężonego kwasu linolowego CLA, analiza ilościowa aldehydu malonowego, zawartość akrylamidu, wyznaczenie punktu hydrolizy termicznej, wyznaczenie temperatury uplastycznienia, smarowność, lepkość tłuszczów.

Szczegółowy zakres badania obejmuje:
1. analiza profilu kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem metody chromatografii gazowej
(z podziałem kwasów na 37 kwasów tłuszczowych zgodnie ze standardem SUPELCO oraz
z sumami grup SFA, MUFA, PUFA, wyniki wyrażone jako g/100 g kwasów tłuszczowych)
w 200 próbach tłuszczu zwierzęcego,
2. profil izomerów sprzężonego kwasu linolowego CLA z wykorzystaniem metody chromatografii gazowej w 150 próbach tłuszczu zwierzęcego,
3. analiza ilościowa aldehydu malonowego stanowiącego wskaźnik stopnia oksydacji lipidów TBARS metodą spektrofotometryczną UV/VIS w 200 próbach tłuszczu zwierzęcego,
4. analiza ilościowa akrylamidu z wykorzystaniem metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC w 150 próbach tłuszczu zwierzęcego,
5. wyznaczenie punktu hydrolizy termicznej w 200 próbach tłuszczu zwierzęcego,
6. wyznaczenie temperatury uplastycznienia w 200 próbach tłuszczu zwierzęcego,
7. wyznaczenie smarowności z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej w 150 próbach tłuszczu zwierzęcego,
8. wyznaczenie lepkości w 150 próbach tłuszczu zwierzęcego.
9. Wszystkie etapy/obszary prac BR muszą się zakończyć stosownym raportem podsumowującym wyniki badań.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin