Zlecenie 7325289 - ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.02.2020 r. na świadczenie...

   
Analizuj Zamówienie 7325289 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-10
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.02.2020 r. na świadczenie usług edukacyjnych (mobilne planetarium)

Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług edukacyjnych z zakresu fizyki i astronomii dla 52 dzieci w wieku 3-6 lat (2 grupy), uczęszczających do Pozytywnego Przedszkola zlokalizowanego przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Jana Augustyńskiego 1, w ramach realizacji projektu pt. „Nowe - dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”, projekt nr RPPM.03.01.00-22-0054/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Cel zamówienia Zamawiający zamierza dokonać wyboru Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia objęty niniejszym zapytaniem ofertowym na świadczenie usług edukacyjnych z zakresu fizyki i astronomii dla 52 dzieci w wieku 3-6 lat (2 grupy) w postaci przyjazdu mobilnego planetarium, uczęszczających do Pozytywnego Przedszkola zlokalizowanego przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Jana Augustyńskiego 1. Przedmiot zamówienia Usługa ma dotyczyć edukacji w zakresie fizyki i astronomii w postaci przyjazdu do przedszkola mobilnego planetarium.
Minimalny zakres zajęć to:
- wprowadzenie do tematyki zajęć i seansu filmowego,
- seans filmowy w kopule planetarium (min. 20 min) wraz z niezbędnymi informacjami wyjaśnianymi dzieciom na bieżąco.

Usługa ma dotyczyć dwóch grup przedszkolaków w wieku 3-6 lat (łącznie 52 dzieci). Seans filmowy oraz wiedza przekazywana przez edukatora powinny być dostosowane do przedziału wiekowego 3-6 lat.

Parametry techniczne pomieszczenia w przedszkolu, w którym ma zostać zainstalowane mobilne planetarium:
836cm x 720 cm, wysokość 315 cm (do lamp).

Termin do uzgodnienia (przedział czasowy od 24.02.2020 r. do 22.05.2020 r.).
Zajęcia odbędę się w jednym dniu dla obu grup przedszkolnych.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie wszelkiego niezbędnego sprzętu do realizacji zajęć.
Wykonawca odpowiada za organizacje transportu dla osób i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia w Sali porządku po zakończonych zajęciach.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin