Zlecenie 7306061 - ZEFS/ZK/19/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich...

   
Analizuj Zamówienie 7306061 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-29
przedmiot zlecenia
ZEFS/ZK/19/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego
w zawodach: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik fotografii i multimediów, kwalifikacje ELE.10., ELE.11., PGF.04., PGF.05., AUD.02., AUD.05.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego (EZ):
Część 1 Zrecenzowanie 30 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 30 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, kwalifikacja ELE.10., ELE.11. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
Część 2 Zrecenzowanie 30 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 30 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, kwalifikacja PGF.04., PGF.05. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych Drukowanie cyfrowe i obróbka druków;
Część 3 Zrecenzowanie 25 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 25 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik fotografii i multimediów, kwalifikacja AUD.02., AUD.05. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu Realizacja projektów graficznych i multimedialnych. Cel zamówienia Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik fotografii i multimediów. Przedmiot zamówienia 1. Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik fotografii i multimediów, kwalifikacje ELE.10., ELE.11., PGF.04., PGF.05., AUD.02., AUD.05.
2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego - etap II, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.
3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
Część 1 Zrecenzowanie 30 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 30 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, kwalifikacja ELE.10., ELE.11. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
Część 2 Zrecenzowanie 30 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 30 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, kwalifikacja PGF.04., PGF.05. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych Drukowanie cyfrowe i obróbka druków;
Część 3 Zrecenzowanie 25 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 25 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik fotografii i multimediów, kwalifikacja AUD.02., AUD.05. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie dotyczącej wykonania recenzji - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5 Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do dowolnej liczby części (do każdej z części obowiązują oddzielne formularze – załączniki nr 2 i 3), przy czym Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie maksymalnie na jedną część.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, szkolenia zawodowe
kody CPV 80210000, 80211000, 80212000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin