Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4281425 2018-01-16 Pomorskie Dostawa 200 ton skalenia potasowo-sodowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SS/15/2017

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281398 2018-01-16 Śląskie Dostawa i montaż regałów przesuwnych w Hali nr 13 GIG Katowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FT-2017/10/02 Przedmiot...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281409 2018-01-16 Śląskie „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie” Numer referencyjny (jeżeli ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281410 2018-01-16 Pomorskie Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi Lokalnej opieki pedagogiczno-metodycznej w związku z realizacją projektu „Zdolni z...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281414 2018-01-16 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGP.II.271.73.2017 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu robót zadania pn. „Prz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281421 2018-01-16 Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek Numer refer...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281422 2018-01-16 Zachodniopomorskie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Numer referencyjny (je...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281423 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Przebudowa zjazdu z ul. Rybnickiej (DW 935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi w Raciborzu Numer ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281424 2018-01-16 Śląskie Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie w ramach...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281426 2018-01-16 Pomorskie Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281388 2018-01-16 Lubelskie Dostawa paliw dla ZDP w Łęcznej w 2018 roku 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw dla ZDP w Łęcznej w 2018 roku 2. Opis p...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281389 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Budowa Leśniczówki Leszyce (budynek mieszkalny, gospodarczy, zagospodarowanie terenu) oraz ro...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281392 2018-01-16 Pomorskie CRZP/129/2017/AEZ Przebudowa i remont pomieszczeń w piwnicy i na parterze budynku "C" Akademii Morskiej przy ul. Morskiej 81-87 w...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281393 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa sceny wraz z zadaszeniem oraz zagospodarowan...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281395 2018-01-16 Podkarpackie Dostawa materiałów sanitarnych na zad. 42 181 Kraków Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SVA/J/4620/303/2017 Dostawa mater...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281396 2018-01-16 Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 ro...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281498 2018-01-16 Zachodniopomorskie Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie bilet...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281483 2018-01-16 Mazowieckie Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2018 na terenach będącyc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281484 2018-01-16 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 141.2711.84.2017 Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia je...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281485 2018-01-16 Dolnośląskie Remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od Szkoły Podstawowej nr 2 do ul. Dąbrowskiego w Polkowicach. Numer referencyj...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281487 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzict...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281490 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281495 2018-01-16 Wielkopolskie Dostawa wraz z wbudowaniem płyt drogowych pełnych na terenach poklęskowych w Nadleśnictwie Gniezno w 2017 r. Numer referencyjny...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281499 2018-01-16 Śląskie Przeglądy okresowe ,naprawy bieżące i kompleksowe , naprawy dodatkowego wyposażenia specjalistycznego - sanitarnego , naprawy pow...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281501 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. „Remont sieci wodociągowej w miejscowości Sulów” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP....

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281507 2018-01-16 Mazowieckie Remont sali gimnastycznej i zaplecza przy ZSP w Cząstkowie Mazowieckim. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.271.20.2017

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281572 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Wymiana wodomierzy domowych z systemem zdalnego odczytu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281573 2018-01-16 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281575 2018-01-16 Przetarg nieograniczony na bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281579 2018-01-16 Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa miału węglowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZSBP....

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin