Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna, Windy i dźwigi - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4918444 2019-06-25 Lubuskie „Budowa instalacji fotowoltaicznej „EPV dach-SUW” na istniejących obiektach SUW Wałowice dz. Nr. 2/2 gm. Gubin” Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918479 2019-06-25 Pomorskie Sukcesywna dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/5/2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918474 2019-06-25 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TIZ .271.6.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi – u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918472 2019-06-25 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGK.271.07.2019 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918471 2019-06-25 Śląskie Projekt termomodernizacji obiektu noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918468 2019-06-25 Małopolskie Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZRP.271.1.26.2019 W ramach przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918463 2019-06-25 Małopolskie Zakup macierzy dyskowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPZ.271.1.2019 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918461 2019-06-25 "Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi – etap I, w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918459 2019-06-25 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Plękity, gm. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918425 2019-06-25 Lubuskie Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w m. Grabik Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RSZ.271.1.5.2019 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918439 2019-06-25 Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918379 2019-06-25 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZPiZ-380-16/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i utylizacja odpadów medycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918380 2019-06-25 Małopolskie Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12 - projekt i budowa Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918383 2019-06-25 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-18/2019 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, przy ul. Gliwicki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918386 2019-06-25 Lubelskie Przebudowa drogi dojazdowej i zatoki postojowej w miejscowości Tarnawatka, działki ewidencyjne nr 453/6, 452/6, 453/7, 453/9 Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918387 2019-06-25 Zachodniopomorskie Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Pyrzyce. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NiŚ.271.15.2019 1.Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918388 2019-06-25 Zachodniopomorskie Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 29A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dzisna o długości w km 0+000,00 do 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918389 2019-06-25 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OZP.271.11.2019 2. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja centrum wsi Snowidza popr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918391 2019-06-25 Wielkopolskie Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sieraków w 2019 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.1.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918393 2019-06-25 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 51/2019 Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918396 2019-06-25 Mazowieckie Dostawa układu precyzyjnej kontroli temperatury w komorze rękawicowej - KC-zp.272-239/19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918397 2019-06-25 Łódzkie Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul.Łaska – ul. Świerkowa– ul.Jodłowa – ul.Staszica – ul.Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918400 2019-06-25 Małopolskie zakup ciągnika do pielęgnacji boisk ŚOSiR Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P17/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918401 2019-06-25 Małopolskie Dostosowanie budynku MPR-S nr 1 do wymogów p/pożarowych - wydzielenie klatek schodowych- montaż klap oddymiających 3 szt. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918403 2019-06-25 Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918404 2019-06-25 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 48/07/19/SZP/D 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czujników czadu i gazu dla Komendy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918405 2019-06-25 Lubuskie Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby Powiatu Żarskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIGN.272.10.1.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918408 2019-06-25 Zachodniopomorskie Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918409 2019-06-25 Opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie w instalację gazową lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7/4A w Bydgosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918410 2019-06-25 Dolnośląskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2833D w Wierzchosławicach, km 0+000 - 3+543 [intensywne opady deszczu maj 2017]” Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin