Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna, edukacja - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4913796 2019-06-18 Podlaskie Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IG.271.2.2019 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913808 2019-06-18 Lubelskie sukcesywne dostawy cementu na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr 25/19/N ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913809 2019-06-18 Podkarpackie Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1 647R, Nr 1 134R, Nr 1 175R oraz Nr 1 200R na terenie powiatu mieleckiego o łącznej długości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913810 2019-06-18 Małopolskie Dostawa materiałów biurowych i kalendarzy dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913812 2019-06-18 Dolnośląskie Dostawa profesjonalnych środków czystościowych wraz z dzierżawą dozowników dla potrzeb Kuchni Szpitalnej - powtórka Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913747 2019-06-18 Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: „Budowa instalacji hydrantow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913748 2019-06-18 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RDW.KŁ.5.271-5/19 Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913750 2019-06-18 Małopolskie Rozbudowa narciarskich tras biegowych – etap II – rozbudowa tras Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP/Z/III/21/01/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913752 2019-06-18 Wielkopolskie Remont dachu budynku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913753 2019-06-18 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZW/SZP/36/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów, tuszy i kaset do drukowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913754 2019-06-18 Mazowieckie Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej (odcinek IVA od ulicy Narciarskiej do ulicy Mokrej) Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913761 2019-06-18 Kujawsko-Pomorskie Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913762 2019-06-18 Podlaskie Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 05/I/2019 Przedmiotem zamówieni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913763 2019-06-18 Wielkopolskie Owies paszowy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 123/19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913768 2019-06-18 Mazowieckie DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA DO SKANERA 3D NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913769 2019-06-18 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.18.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913771 2019-06-18 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IFE.II.271.10.2019 1. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 920 w km 0+005-0+995 w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913773 2019-06-18 Mazowieckie Remont pokrycia części dachu PSP Jedlnia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PSP.J.26.01.2019 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913775 2019-06-18 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 10/39/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżego pieczywa w asortymencie: bułka p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913777 2019-06-18 Lubelskie Wbudowanie 500 ton gruzu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GZOK.2710.33.2019 Wbudowanie 1000 ton gruzu - jest to ilość s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913779 2019-06-18 „Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym Al. Św. Jana Pawła II (dawniej ul. Walki Młodych)” w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913780 2019-06-18 Wielkopolskie : Zagospodarowanie terenu między ul. Budowlanych a ul. Staszica w Gnieźnie – drogi manewrowe, miejsca postojowe i chodniki, Etap ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913783 2019-06-18 Małopolskie Dostawa centralnego przełącznika sieci komputerowej wraz z wyposażeniem dla Działu Informatyzacji Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913784 2019-06-18 Podkarpackie Budowa przepustu na potoku Panna w km 9 + 880, na działkach nr ewid.177, 207, 235 w miejscowości Zyndranowa Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913787 2019-06-18 Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913788 2019-06-18 Dostawa komputerów przenośnych przeznaczonych dla realizacji szkoleń w ramach projektu pt. „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913789 2019-06-18 Wielkopolskie „Przebudowa budynku socjalno gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.04.2019.RB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913790 2019-06-18 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIiZP.271.10.2019.IP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913792 2019-06-18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP-2462/19/139/Z 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych oraz dodat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913793 2019-06-18 Warmińsko-Mazurskie Dowóz uczniów do przedszkola nr 1, do szkoły podstawowej nr 1 i 4 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin