Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4947523 2019-07-17 Modernizacja leśniczówki w Talkowszczyźnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.6.2019 Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947492 2019-07-17 Dostawa sprzętu medycznego (rozbudowa): głowica przezprzełykowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947495 2019-07-17 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZA.381.13.2019 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania prowadzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947498 2019-07-17 Mazowieckie Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Kasztanów od drogi wojewódzkiej nr 722 do Al. Brzóz w Piasecznie. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947500 2019-07-17 Zaprojektowanie i budowa wieży do zamontowania na niej anten radiokomunikacyjnych dla potrzeb łączności inwestora Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947504 2019-07-17 Mazowieckie Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralno-witaminowa 1% dla cieląt Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 136/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947506 2019-07-17 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA KSIĄŻKI DLA UKSW W WARSZAWIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.371.50.2019 1)Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947507 2019-07-17 Małopolskie Przebudowa drogi rolniczej Lipowe - Działy w miejscowości Limanowa w km 0+000 – 0+205 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947508 2019-07-17 Lubelskie Kwaśny węglan sodu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 137/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947509 2019-07-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.8161.42.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń roślin wraz z zakupem don...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947510 2019-07-17 Małopolskie Wykonanie remontu pracowni przemian fazowych nr 6,7,8 w pawilonie A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-409/19 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947511 2019-07-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIW-AD.272.35.2019 Dostawa odczynników do aparatów Bentley dla Zakładu Higieny Weterynar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947515 2019-07-17 Dolnośląskie Dostawę sprzętu AGD urządzenia elektryczne dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP- 10/WZŻ/2019 Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947521 2019-07-17 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ABM.ZP.02.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa grodu historycznego - chata główn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947522 2019-07-17 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IKS.271.5.2019.MC Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947456 2019-07-17 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GDDKiA O.Sz.D-3.2412.36.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Wdrożenie Tymczasowej Organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947457 2019-07-17 Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947461 2019-07-17 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie-Żerkowice Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947463 2019-07-17 Dolnośląskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947464 2019-07-17 Remont konserwatorski budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej – I etap N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947465 2019-07-17 Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych- II postępowanie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZOZ.V...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947467 2019-07-17 Łódzkie "Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych" Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947468 2019-07-17 Dolnośląskie Opracowanie i wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla lokali mieszkalnych (pustostanów) nr 2, 4, 5 i 7 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947470 2019-07-17 Mazowieckie Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elbląga, w ramach prac wykonywan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947473 2019-07-17 Przebudowa i rozbudowa ulicy Bohaterów Warszawy oraz ulicy Kołobrzeskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z rozbió...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947475 2019-07-17 Świętokrzyskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947478 2019-07-17 Łódzkie Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FZR.271.3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947479 2019-07-17 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 4/ZP/Wr/2019 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Un...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947480 2019-07-17 Śląskie Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK "Krupiński" Oddział w Suszcu wraz z likwidacją prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947481 2019-07-17 Podlaskie Dostawa, montaż oraz uruchomienie elektrycznego rozdrabniacza wolnoobrotowego (nr ref.: 6/ZP/2019). Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin