Wyniki przetargów - woj. realizacji: małopolskie - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4912418 2019-06-17 Małopolskie Termomodernizacja, przebudowa i remont Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912437 2019-06-17 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.OMP.65.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912564 2019-06-17 Małopolskie Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna – Siedlce (nr 1561 K) w miejscowości Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912583 2019-06-17 Małopolskie Prace remontowe komina Ciepłowni Centralnej Politechniki Częstochowskiej polegające na wykonaniu nowego wkładu kominowego, demont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912599 2019-06-17 Małopolskie Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-271-20/19 Przedmiotem niniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912675 2019-06-17 Małopolskie Remont lokalu filii bibliotecznej nr 51 os. Kalinowe 4 w Krakowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Znak sprawy: DZP.26.3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912843 2019-06-17 Małopolskie BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KLUBU SPORTOWEGO NA DZIAŁCE NR 35 W MIEJSCOWOŚCI ALEKSANDROWICE – Etap III Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912860 2019-06-17 Małopolskie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OZP.271.6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912864 2019-06-17 Małopolskie Wykonanie instalacji klimatyzacji dla potrzeb Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912833 2019-06-17 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.16.2019 4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ul. Spokojnej w Roczynach” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912935 2019-06-17 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZA.272.23.2019 1.Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: Przebudowa pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912940 2019-06-17 Małopolskie Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2019 roku - III postępowanie Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913038 2019-06-17 Małopolskie Dedykowane wsparcie techniczne dla dwóch routerów brzegowych FortiGate 1500D Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KA-2/067/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913052 2019-06-17 Małopolskie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - opracowanie dokumentacji projektowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913223 2019-06-17 Małopolskie Budowa dwóch wiat turystycznych drewnianych w Leśnictwie Ukleina Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.3.2019 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913237 2019-06-17 Małopolskie Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913293 2019-06-17 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 141.2711.31.2019 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912779 2019-06-17 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913295 2019-06-17 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topografic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913296 2019-06-17 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topografic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913329 2019-06-17 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wyroby homogenizowane

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912841 2019-06-17 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Mleko, śmietana, sery

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913341 2019-06-17 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BS/RP/PK/203/0003/19 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego kompl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913377 2019-06-17 Małopolskie Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej „Gaboń – Do Dunajca” w Gaboniu w km 0+001,5 - 0+241 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913371 2019-06-17 Małopolskie „Modernizacja/remont dróg transportu rolnego na terenie Gminy Tarnów w 2019 roku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GK.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912942 2019-06-17 Małopolskie Usługa wynajmu autokarów i busa wraz z kierowcami, na wycieczki studenckie, dla WIMiIP - Kc-zp.272-153/19. Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913476 2019-06-17 Małopolskie Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, ul. Bema 12A Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 6/PZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913225 2019-06-17 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 35/2019 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913231 2019-06-17 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sprzedaż, dostawa i montaż mebli biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913639 2019-06-17 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: 5 V: Udzielenie zamówienia Nazwa: KOTWY WKLEJANE STRUNOWE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin