Wyniki przetargów - woj. realizacji: mazowieckie - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4912431 2019-06-17 Mazowieckie Transportowanie pospółki żwirowej na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Chorzele oraz profilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912415 2019-06-17 Mazowieckie CZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A.272.C 21.2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912377 2019-06-17 Mazowieckie Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912498 2019-06-17 Mazowieckie Nazwa zadania: ,, Zakup i dostawa nowej kosiarki skarpowej sterowanej radiem „ 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kosia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912559 2019-06-17 Mazowieckie Dostawa blankietów legitymacji służbowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 12/19/DR Zamawiający wymagał realizacji zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912574 2019-06-17 Mazowieckie "Remont pomieszczeń nr: 9, 11, 13, 24, 31, 32 oraz schodów zejściowych do warsztatów w budynku nr 1 na terenie IFPILM przy ul. He...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912613 2019-06-17 Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stupsk Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912718 2019-06-17 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck II.1.4) Krótki opis: Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912768 2019-06-17 Mazowieckie Obsługa techniczna w pełnym zakresie dla samochodów służbowych marki Toyota

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912782 2019-06-17 Mazowieckie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą sekretariatu i znajomością ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912791 2019-06-17 Mazowieckie Dostawa siłownika hydraulicznego i trzech czujników siły dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912842 2019-06-17 Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych oraz adaptacyjnych w obiekcie przy ul. Siedmiogrodzkiej 5a w Warszawie Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912829 2019-06-17 Mazowieckie Zakup oraz wymiana sprzętu zapory sieciowej wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912952 2019-06-17 Mazowieckie „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913047 2019-06-17 Mazowieckie Dostawa cyfrowego projektora kinowego wraz z dedykowanym do niego obiektywem dla samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913036 2019-06-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 280000/271/13/2019-ZAP I.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi bezpośredniej oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913046 2019-06-17 Mazowieckie Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Puławach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913051 2019-06-17 Mazowieckie Przetarg nieograniczony na usługę projektu, druku i montażu reklamy wielkoformatowej dot. selektywnego gromadzenia odpadów komuna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913057 2019-06-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.261.70.2019.MD Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913060 2019-06-17 Mazowieckie Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla przedszkoli w ramach projektu Wesołe przedszkole (znak sprawy ZP- 14/19). Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913119 2019-06-17 Mazowieckie Ubezpieczenie jednostki pływającej Urzędu Morskiego w Gdyni - Konstelacja Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-AW-3800-14/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913104 2019-06-17 Mazowieckie Remont części pomieszczeń Siedziby Głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913181 2019-06-17 Mazowieckie Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913183 2019-06-17 Mazowieckie Remont nawierzchni ul. Modrzejewskiej, Broniewskiego, Wyczółkowskiego w Piasecznie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPR....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913154 2019-06-17 Mazowieckie Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach – Roboty budowlane w ramach proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913166 2019-06-17 Mazowieckie Budowa chodnika na drodze powiatowej nt 2703W w miejscowości Boryszew Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP/P-05/2019 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913169 2019-06-17 Mazowieckie Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach usługowych realizowane w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913195 2019-06-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 1 elektrody pętlowe nr 21191-045 10 2 elektrody kulkowe nr 21191-028 10 3 elektrody nożow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913235 2019-06-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 77/PN/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czysto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913238 2019-06-17 Mazowieckie Dostawa szalek Petriego z PS Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIW-A-AGZ.272.1.02.2019 Dostawa szalek Petriego wykonanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin