Wyniki przetargów - woj. organizatora: podlaskie - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4918413 2019-06-25 Zachodniopomorskie Dostawa materiałów drukarskich i poligraficznych (informatory turystyczne, ulotki, plakaty, kalendarze itp.) dla Referatu Promocj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918524 2019-06-25 Podlaskie Remont wolnego lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Ciesielskiej 5A w Suwałkach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918827 2019-06-25 Podlaskie Dostawa produktów rybnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Dkw.2232.4.2019.JM Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4100 k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919057 2019-06-25 II.1.1) Nazwa: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki kołow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919406 2019-06-25 „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP-4.252.P-6.497.2019 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919381 2019-06-25 Dostawa 3 sztuk fotopułapek w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919394 2019-06-25 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Rrg.271.14.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919445 2019-06-25 Dostawa i wymiana opraw oświetlenia audytoryjnego na oprawy LED nad widownią dużej sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919738 2019-06-25 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 215.01.2019 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919030 2019-06-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa II.1.4) Krótki opis: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919946 2019-06-25 Mazowieckie Dostawa maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920021 2019-06-25 Podlaskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919989 2019-06-25 Zachodniopomorskie Rozbudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych dla kwatery 4A oraz stacji biogazu z ssawą gazową i pochodnią gaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918809 2019-06-25 Podlaskie Dostawa żwiru Gminie Szypliszki Przedmiot zamówienia: dostawa 1 tony żwiru, frakcji 5 – 80 (frakcja w zależności od potrzeb na d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917039 2019-06-24 Podlaskie Dostawa wyposażenia, narzędzi i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917040 2019-06-24 Podlaskie Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Marianowo do działki nr 3/6 w Piątnicy Poduchownej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917109 2019-06-24 Podlaskie Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych, ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917656 2019-06-24 Remont, modernizacja oraz przebudowa budynku nr 8 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymsto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917722 2019-06-24 Podlaskie Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce - koszenie i odkrzaczanie Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918067 2019-06-24 Podlaskie Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917265 2019-06-24 Podlaskie Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917534 2019-06-24 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa infrastruktury sieciowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918122 2019-06-24 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918156 2019-06-24 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918157 2019-06-24 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918158 2019-06-24 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918259 2019-06-24 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Urządzenia do obsługi i serwisu klimatyzacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917925 2019-06-24 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: System (komputer) diagnostyczny do badania pojazdów samochodowych - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918260 2019-06-24 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Uniwersalny komputer sterujący pracą silnika o zapłonie iskrowym - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917630 2019-06-24 Małopolskie Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej, planszowej "Puszcza i ludzie" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OA.272.27.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin