Wyniki przetargów - woj. organizatora: śląskie - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4918471 2019-06-25 Śląskie Projekt termomodernizacji obiektu noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918463 2019-06-25 Małopolskie Zakup macierzy dyskowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPZ.271.1.2019 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918380 2019-06-25 Małopolskie Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12 - projekt i budowa Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918383 2019-06-25 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-18/2019 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, przy ul. Gliwicki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918403 2019-06-25 Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918466 2019-06-25 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 7/pn/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych oraz prace wdroże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918564 2019-06-25 Budowa „Skweru Inżynierów” ewoluującej instalacji krajobrazu o charakterze reprezentacyjnym i użytkowym na terenie Akademii Techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918717 2019-06-25 Wykonanie Oświetlenia i remontu elewacji budynku Urzędu Miasta Chorzów od strony Rynku oraz ul. Jagiellońskiej Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918804 2019-06-25 ,,Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.2120.0038.2019 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918815 2019-06-25 Śląskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i przebudowy dróg osiedlowych oraz remontem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918399 2019-06-25 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-BZ-0005/19/1 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918961 2019-06-25 Śląskie świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Opieki Technicznej w zakresie eksploatacji systemu INTRADOK wdrożonego u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918971 2019-06-25 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.252.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych warzyw i owoców dla Domu Pomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918973 2019-06-25 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PI.271.8.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919123 2019-06-25 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP/ZD/3421/7/2019 Przedmiotem zamówienia jest ,zgodnie z opracowaną dokumentacją techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919128 2019-06-25 Mazowieckie Przebudowa drogi – ulica Poręby w Gilowicach w km 0 + 008 do km 0 + 313 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919136 2019-06-25 Śląskie Przebudowa drogi leśnej gruntowej – dojazd przeciwpożarowy nr 15 w leśnictwie Lubockie i Kochanowice. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919138 2019-06-25 Dolnośląskie Remont bloku sportowego w MSP7 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PT-I/DW/71/04/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919144 2019-06-25 Śląskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja oraz zabudowa układu klimatyzacji dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A. II.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919162 2019-06-25 Śląskie II.1.1) Nazwa: Komponent – Remont kotła BFB w Zakładzie Wytwarzania Tychy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919413 2019-06-25 wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla modernizacji i przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919412 2019-06-25 Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919402 2019-06-25 Śląskie Modernizacja nawierzchni chodników przy ul. Pszczyńskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZUK-EPZ.50.15.2019 I. ROBOTY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919401 2019-06-25 Śląskie Modernizacja i adaptacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na cele społeczne w ramach przebudowy z rozbudową, remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919414 2019-06-25 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie konserwacji rowów komunalnych w Raciborzu oraz suchego zbiornika w Raciborzu-Studziennej Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919439 2019-06-25 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa past serowych i tłuszczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919092 2019-06-25 Śląskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych z Wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919068 2019-06-25 Śląskie CZĘŚĆ NR 3 II.2.1) Nazwa: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919444 2019-06-25 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wycinka, pielęgnacja oraz nasadzenia drzew V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Wycinka, pielęgnacja oraz nasadzani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4919400 2019-06-25 Śląskie Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomoderni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin