Wyniki przetargów - Laboratoria, Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5330694 2020-07-14 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdańsku II.1.4) Krótki opis: 1. Pełna nazwa za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330695 2020-07-14 Opolskie II.1.1) Nazwa: Przebudowa pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku w Mosznej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330708 2020-07-14 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Zakup licencji Oracle WebLogic Suite 12c oraz wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330741 2020-07-14 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego (monitory LCD) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 sztuk monit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330743 2020-07-14 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa wraz z montażem wyposażenia technologicznego kuchni dla zespołu oświatowego szkolno-przedszkolnego przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330745 2020-07-14 II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie w latach 2020–2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330747 2020-07-14 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330748 2020-07-14 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330749 2020-07-14 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowych, całodobowych usług w zakresie usuwania, uporządkowania jezdni po zaistniałym zdarzeniu, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330752 2020-07-14 II.1.1) Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2019–2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330757 2020-07-14 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Gliwice II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330759 2020-07-14 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330762 2020-07-14 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Produkcja materiałów telewizyjnych i radiowych, zakup czasu antenowego i przestrzeni reklamowej oraz produkcja info...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330763 2020-07-14 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług hostingu oraz usług utrzymania dla portalu usługowego II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330764 2020-07-14 II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pawłowice, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330766 2020-07-14 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330769 2020-07-14 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Pilzno II.1.4) Krótki opis: Udzielenie i obsługa kredytu dł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330775 2020-07-14 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku w ramach projektu kreator be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330781 2020-07-14 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrów Mazowiecka II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330785 2020-07-14 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330787 2020-07-14 II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachu z płyt panwiowych budynku osadników ZPW Mokry D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330788 2020-07-14 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330796 2020-07-14 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz ich rodzin. II.1.4) Krótki opis: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330798 2020-07-14 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowej usługi porządkowej wewnątrz budynków należących do Energa-Operator SA, Oddział w Gdańsku o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330801 2020-07-14 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu budowlanego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy sieci gazowej śr/c w m. Krynica-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330802 2020-07-14 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu budowlanego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy sieci gazowej s/c w m. Tarnów pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330729 2020-07-14 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Pakiet nr 1 Zakup sekwenatora genomowego – 1 kpl

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330892 2020-07-14 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 Zakup stacji pipetującej – 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330893 2020-07-14 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 Zakup sekwenatora kapilarnego – 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5331531 2020-07-14 Mazowieckie USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin