Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4549214 2018-08-14 Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549200 2018-08-14 Podkarpackie ODBUDOWA DROGI GMINNEJ "ZAGUMNIE" W ŻELAZÓWCE NR 180502K W KM 0+020-0+995 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549201 2018-08-14 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.25.2018 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549203 2018-08-14 Świętokrzyskie Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Or.271.4.2018 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549204 2018-08-14 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.21.2018 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu ratownictwa technic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549205 2018-08-14 Podlaskie Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549206 2018-08-14 Lubuskie dostawa urządzeń sieciowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WT.2370.10.2018 Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549208 2018-08-14 Kujawsko-Pomorskie Budowa zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549210 2018-08-14 Zachodniopomorskie Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej mechanic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549220 2018-08-14 Opolskie Dostawa sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549221 2018-08-14 Zachodniopomorskie Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Marynarskiej na odcinku od studni S-19 do S-28 (km w projekcie 4+120 – 4+510) Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549222 2018-08-14 Pomorskie Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Gostkowie na oddział p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549223 2018-08-14 Przebudowa drogi powiatowej nr 1761 S w miejscowości Udórz- Chlina. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.DZ3.MP-3423-0014...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549226 2018-08-14 Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549227 2018-08-14 "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego z siedzibą w Mikołowie" Przedmiotem i zakresem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549228 2018-08-14 Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.272.23.2018 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549230 2018-08-14 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FN.271.2.2018 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549231 2018-08-14 Mazowieckie Wykonanie projektu pumptracku – rowerowego placu zabaw na terenie między ul. J. Gałeczki i ul. Armii Krajowej w Chorzowie Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549232 2018-08-14 Kujawsko-Pomorskie Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Nidzica Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.5.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549169 2018-08-14 Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD-ZP-U.26.6.7.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549170 2018-08-14 Budowa sieci wodociągowej Mięćmierz - Okale na terenie gminy Kazimierz Dolny” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.4.2018 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549173 2018-08-14 Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549175 2018-08-14 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.III.271.1.8.2018.MŚK Dostawa wyposażenia dla Przedszkola nr 49 w ramach projektu pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549176 2018-08-14 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót remontowych schodów zewnętrznych oraz malowanie elewacji pomiędzy schodami zewnętrznymi w Zespole Odkrytych Obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549177 2018-08-14 Roboty budowlane: Przebudowa infrastruktury sanitarno-higienicznej Oddziału Psychiatrycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549180 2018-08-14 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AE/ZP/WR-27-02/18 Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania Systemu A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549181 2018-08-14 Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul.Osiedlowa. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 67022388200000 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549183 2018-08-14 Śląskie Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549185 2018-08-14 Warmińsko-Mazurskie Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Bemowie Piskim na działce o nr geod. 20/101 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4549186 2018-08-14 Pomorskie Roboty budowlane: Przystosowanie budynków Szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin