Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4791397 2019-02-19 Świętokrzyskie Dostawa ręczników papierowych oraz papieru toaletowego. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AP.26.2.2019 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791429 2019-02-19 Zachodniopomorskie ZP/BZP/437/2018 Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wr. na potrzeby realizacji za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791428 2019-02-19 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.342.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie pasów drogowych w ciągach DW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791427 2019-02-19 Świętokrzyskie Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Podzamcze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.9.2018 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791426 2019-02-19 Mazowieckie Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791422 2019-02-19 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg i ulic gminnych Gminy Nowe od dnia 01.02.2019 do 31.03.2019.1. Zakres rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791421 2019-02-19 Śląskie Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno – usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Biskupa 38, 40 w Żorach wraz z u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791419 2019-02-19 Zakup mas asfaltobetonowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MPUK/DN/ZP/1/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791416 2019-02-19 Świadczenie usług w zakresie żywienia szpitalnego w systemie cateringowym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 6/2019 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791415 2019-02-19 Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej dla projektu pn. „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791413 2019-02-19 Mazowieckie OCHRONA 24 GODZINNA MIENIA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA DREWNICA W ZĄBKACH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791412 2019-02-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PA.271.1.3.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych i kartografic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791411 2019-02-19 Mazowieckie Zakup używanego samochodu ciężarowego samowyładowczego z pługiem odśnieżnym. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZP.3610.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791406 2019-02-19 Kujawsko-Pomorskie Demontaż istniejącej stolarki, wykonanie i montaż stolarki z PCV w lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791404 2019-02-19 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106L Borówek – Suche Lipie w m. Borów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791399 2019-02-19 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.270.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych, środków ochrony in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791403 2019-02-19 Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791402 2019-02-19 Kujawsko-Pomorskie Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Usługowo-Inwestycyjnego w Pawłowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791388 2019-02-19 Wielkopolskie Dostawa betonu asfaltowego: warstwa ścieralna AC11S, podbudowa AC16W Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/p.n/19 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791389 2019-02-19 „Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791391 2019-02-19 Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego moduł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791392 2019-02-19 Małopolskie „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót uzupełniających zabezpieczających w komorze Michałowice poziom IIw-II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791401 2019-02-19 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZŻ-ZP.26.4.19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do punktów Dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791394 2019-02-19 Wielkopolskie Przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492547 – etap II o dł. 0,137 km i drogi gminnej Brdów – Ostrowy G-492540 – etap II o dł. 0,638...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791396 2019-02-19 REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZEWNETRZNYCH SCHODÓW ORAZ BUDOWĄ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791436 2019-02-19 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przetwory mięsne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791438 2019-02-19 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przetwory drobiowe z indyka i kurczaka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791423 2019-02-19 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791434 2019-02-19 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Gdańskiego według części: I- butelki i zlewki laborat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4791442 2019-02-19 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr II – Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin