Wyniki przetargów - Laboratoria, Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5166517 2020-01-19 Wielkopolskie Dostawa nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166521 2020-01-19 Mazowieckie Usługa dystrybucji pakietów składających się z książki „Pierwsze czytanki dla…” oraz broszury „Przedszkolak idzie do biblioteki” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166520 2020-01-19 Mazowieckie Dostawa i montaż kompletnej instalacji systemu alarmowego i telewizyjnego systemu dozoru oraz usługa monitoringu systemu alarmowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166522 2020-01-19 usługa utylizacji martwego drobiu z obszaru zapowietrzonego - Topola Wielka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIW /04/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166523 2020-01-19 Wykonanie budynku hotelowo - wypoczynkowego z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, z montażem pompy ciepła oraz wyposażeniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166524 2020-01-19 Mazowieckie Ubezpieczenie mienia SP ZOZ MSWIA W Kielcach Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV 665154...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166495 2020-01-18 Dolnośląskie „Obsługa ratownicza krytych basenów w Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji w okresie od stycznia do 31 grudnia 2020 roku” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166498 2020-01-18 Podlaskie Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół w Płonce Kościelnej i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku 2019 Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166501 2020-01-18 Kujawsko-Pomorskie Dostawa paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166502 2020-01-18 Dolnośląskie Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166503 2020-01-18 Dolnośląskie Dostawa paliwa dla Nadleśnictwa Ruszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): K.270.1.226.2019 1. Przedmiot zamówienia w okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166508 2020-01-18 przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostawę podnośników hydraulicznych min. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164936 2020-01-17 Zachodniopomorskie Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkola, szkół podstawowych na terenie gminy Banie w roku 2020 na podstawie biletów miesięcznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164949 2020-01-17 Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Budynku produkcyjno- magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164948 2020-01-17 Wielkopolskie Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164944 2020-01-17 Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu selektywnie zebranych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164943 2020-01-17 Mazowieckie Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jasieńcu Dolnym – II etap Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGP.271.4.3.2019 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164942 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164931 2020-01-17 Śląskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Rybczewicach Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164932 2020-01-17 dostawę lamp oświetlenia LED Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr zamówienia: NZ/P/12/2019 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164933 2020-01-17 Mazowieckie Sukcesywne dostawy (zakup) paliw płynnych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP/38/PN/2019 Zad.1 -Benzyna bezołowiowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164938 2020-01-17 Dolnośląskie Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury na działkach nr 297 i 399 w obrębie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164940 2020-01-17 Podlaskie Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020 roku do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Narewka, Gminny Ośrodek Kultury w Nar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164892 2020-01-17 Zachodniopomorskie Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Rawicz Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164893 2020-01-17 Dolnośląskie USŁUGA NAPRAWY I SERWISOWANIA KOMPUTERÓW, LAPTOPÓW, URZĄDEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, TELEFAKSÓW I KSEROKOPIAREK BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164897 2020-01-17 Wykonanie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGPI.III.271.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164898 2020-01-17 Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164902 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawy oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164903 2020-01-17 Pomorskie Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164905 2020-01-17 Śląskie Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 dla Akademickiego Ośrodka Lotniczego Politechniki Śląskiej wraz z usługą tankowania. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin