Wyniki przetargów - Laboratoria, Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5022458 2019-09-19 Śląskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do łącznej wysokości 4 900 000,00 zł Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IiR.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022463 2019-09-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZ.271.10.2019 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 107955B w m. Zawr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022466 2019-09-19 Łódzkie Roboty budowlano-remontowe dla pomieszczeń klubu seniora w Bielawach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RPG.271.2.2019 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022436 2019-09-19 Lubelskie Świadczenie usługi nadzoru i obsługi serwisowej zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) Samodzielnego Publicznego Zespołu Gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022452 2019-09-19 Małopolskie Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.3801.20....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022450 2019-09-19 Przeprowadzenie szkoleń przez zagranicznych nauczycieli / uczelnie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022446 2019-09-19 Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022445 2019-09-19 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BDG-WA. 261.11.2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej realizacji konferenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022444 2019-09-19 Mazowieckie Nasadzenia uzupełniające drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją we wskazanych przez zamawiającego pasach drogowych, parkach i zieleń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022434 2019-09-19 Warmińsko-Mazurskie UDZIELENIE GMINIE BISKUPIEC KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 116 000,00 ZŁ Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.10.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022454 2019-09-19 Wielkopolskie Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na OPS Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZBR.271.9.2019 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022455 2019-09-19 Dolnośląskie „Przebudowa drogi na działce nr 433 obręb Sobczyce km od 0+000 do 0+315 [intensywne opady deszczu lipiec 2018 r.]” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022453 2019-09-19 „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.31.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022398 2019-09-19 Śląskie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Orzeszkowie Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022400 2019-09-19 Warmińsko-Mazurskie Zakup biletów miesięcznych umożliwiających dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rajgród w latach szkolnych 2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022401 2019-09-19 Podlaskie Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek – wyposażenie informatyczne, sprzęt biurowy” Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022403 2019-09-19 Małopolskie Dostawa komputerów stacjonarnych poleasingowych do pracowni Laboratorium Sterowania i Programowania Robotów Mobilnych Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022404 2019-09-19 Wielkopolskie Sukcesywna dostawa węgla kamiennego, typu Eko-groszek, do Kotłowni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022406 2019-09-19 Remont pochylni wyjścia ewakuacyjnego od strony północnej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, stanowiącego jednocześnie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022407 2019-09-19 Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.77.2019.AH I. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022408 2019-09-19 NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAPLECZA ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNEGO SZPITALA W LIPSKU Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022409 2019-09-19 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022410 2019-09-19 Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022411 2019-09-19 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.261.11.2019 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadanie pn.: „Dostawa soli drogow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022443 2019-09-19 Zachodniopomorskie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022416 2019-09-19 Warmińsko-Mazurskie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022417 2019-09-19 Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022418 2019-09-19 Łódzkie Utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki dla 16 dzieci w żłobku w Dzierzgówku, Dzierzgówek 15, 99-418 Bełchów - Przebudowa ze zm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022419 2019-09-19 Mazowieckie Usługa dosyłu i emisji UKF programu radiowego Radia Zachód S.A. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 01/PN/DTI/2019 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5022422 2019-09-19 Mazowieckie „Realizacja świadczeń promocyjnych i marketingowych na rzecz Województwa Podlaskiego w formie audiowizualnej - wyemitowanie audio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin