Wyniki przetargów - Laboratoria, Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
40144300 2024-02-29 Świętokrzyskie Część 1 Nazwa: Tytuł: Pakiet I - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2024 r. na terenie leśnictwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40144301 2024-02-29 Świętokrzyskie Część 2 Nazwa: Tytuł: Tytuł: Pakiet II - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2024 r. na terenie l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40144302 2024-02-29 Część 3 Nazwa: Tytuł: Pakiet III - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2024 r. na terenie leśnict...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40144312 2024-02-29 Część 5 Nazwa: Tytuł:Pakiet V - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2024 r. na terenie leśnictwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40144355 2024-02-29 Świętokrzyskie Część 8 Nazwa: Tytuł:Tytuł: Pakiet VIII - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2024 r. na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40144357 2024-02-29 Część 9 Nazwa: Tytuł:Pakiet IX - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2024 r. polegające na mechan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156438 2024-02-27 Lubuskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zagospodarowania odpadów komunalnych wielkogabarytowych pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156443 2024-02-27 Pomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Gminnego Zakładu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156448 2024-02-27 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do SPWZOZ w Stargardzie. Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156452 2024-02-27 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156460 2024-02-27 Część nr: Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego i sprzętu jednorazowego zamawianego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa, szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156465 2024-02-27 Kujawsko-Pomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni chodników i parkingów i urządzeń wodnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156466 2024-02-27 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156474 2024-02-27 Małopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stryszawa – etap 2. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156489 2024-02-27 Lubuskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156497 2024-02-27 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 4131003 Dargobądz-Karn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156502 2024-02-27 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego Gminy Rzekuń z siedzibą przy ul. Kościuszki 33,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156505 2024-02-27 Opolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem inwestycji jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami- uzbrojenie terenu pod bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156508 2024-02-27 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156511 2024-02-27 Pomorskie Część nr: Nazwa: Dostawa oleju do obiektów na terenie Gminy Wicko: SP Wicko, SP Maszewko, SP Szczenurze, OSP Łebieniec, GOKi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156514 2024-02-27 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo Przebudowa i modernizacja stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156516 2024-02-27 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych stałych urządzeń g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156522 2024-02-27 Część nr: Nazwa: Świadczenie usług doradczych w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na 27 m – cy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156523 2024-02-27 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Dostawa środków czystości na potrzeby Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego Oddziałów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156533 2024-02-27 Mazowieckie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156540 2024-02-27 Pomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu laserowego, zwanego dalej „sprzętem”. 2. Szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156541 2024-02-27 Łódzkie Część nr: Nazwa: 1) szacunkowa ilość – 180 ton; 2) miejsce dostawy (Odbiorca) – Szkoła Podstawowa im. Pamięci Ofiar St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156546 2024-02-27 Mazowieckie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie przeglądów konserwacyjnych, utrzymanie i konserwacja urządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156549 2024-02-27 Lubelskie Część nr: Nazwa: Dostawa nawozów mineralnych do SDOO w Ciciborze Dużym oraz do Zakładów: ZDOO w Bezku (gm. Siedliszcze) i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40156555 2024-02-27 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych na terenach adm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin