Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4404886 2018-04-25 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki Leśnictwa Promień oraz budynku gospodarczo – garażowego z zagospodarowa...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404884 2018-04-25 Małopolskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 klasy L – lokalnej, rz. Wisła – Modrzany – Książnice Wielkie Numer referencyjny (jeżeli dot...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404880 2018-04-25 Małopolskie Usługa przeprowadzenia warsztatów z zakresu podstaw robotyki w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404878 2018-04-25 Małopolskie PRZEBUDOWA DROGI 1992K ul. BRUCHNALSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI GÓRNE, GMINA ŚWIĄTNIKI GÓRNE Numer referencyjny (jeżeli doty...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404877 2018-04-25 Małopolskie Przebudowa istniejącego targowiska przy ul.Targowej w Gdowie poprzez budowę Punktu Promocji Produktów Regionalnych oraz moderniza...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404876 2018-04-25 Lubuskie SERWISOWANIE, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY I NAPRAWY CENTRAL WENTYLACYJNYCH , URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ , SYSTEMÓW KLIMATYZACYJN...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404875 2018-04-25 Podkarpackie Budowa budynku kaplicy cmentarnej w m. Pantalowice – etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FZ.271.05.2018.WS Przedmi...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404870 2018-04-25 Pomorskie Remont sanitariatów i elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku nr 7 przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu Numer referencyj...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404865 2018-04-25 Śląskie Remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wykonanie zbiorczej in...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404841 2018-04-25 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.8.2017.DD Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających n...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404893 2018-04-25 Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk – Goworowo w msc. Brzeźno km 9+050, km 10+270, km 12+450,...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404892 2018-04-25 Pomorskie Dostawa gazu płynnego dla celów grzewczych i technologicznych Domu Przedpogrzebowego przy ul. Zachodniej w Słupsku wraz z najmem ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404847 2018-04-25 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Jegłownik Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZRGo.ZP.271.2.2018 1....

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404845 2018-04-25 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KWK J_M/18C/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwyb...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404844 2018-04-25 Remont sieci kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul. Saperskiej w Rawiczu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404894 2018-04-25 Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Krakowskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404863 2018-04-25 Małopolskie Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w km 0+400 – 0+560 polegającej na przebudowie ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404860 2018-04-25 Dolnośląskie dostawa termocyklera real time PCR - KC-zp.272-90/18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272-90/18

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404856 2018-04-25 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZ/EG/5/2018 Przedmiotem zamówienia jest założenie pasa zieleni izolacyjnej poprzez nasa...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404855 2018-04-25 Profilowanie wraz z umacnianiem tłuczniem betonowym lub o podobnej twardości z nakładką z betonu asfaltowego, wraz z regulacją st...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404853 2018-04-25 Mazowieckie Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Sierpc-Dobrzyń odc. ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404849 2018-04-25 Przebudowa parkingów i drogi dojazdowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Żaganiu w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referency...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404848 2018-04-25 Przebudowa ul. Szafranka w Mikołowie wraz z odwodnieniem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-15/2018 3.1 Przedmiot zamó...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404890 2018-04-25 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Stacje robocze

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404895 2018-04-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Laptopy

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404896 2018-04-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Monitor

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404897 2018-04-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404869 2018-04-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404862 2018-04-25 Śląskie Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu pt. "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kę...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4404924 2018-04-25 Przebudowa ul. dr J. Kozioła Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDiK.DZ.271.26.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje prze...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin