Przetargi i zamówienia - Praca - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6965474 2019-08-23 Mazowieckie Wykonanie prac badawczych w ramach umowy zlecenia w zakresie analiz wypełnienia osadowego i modelowań ewolucji termicznej basenu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959880 2019-08-23
godz. 09:00
Dolnośląskie Zakup wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich majątkowych 20 sztuk zdjęć przedstawiających rejony wspinaczkowe pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960074 2019-08-23
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonywanie czynności Koordynatora projektu w ramach projektu pt. "Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kultu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6940535 2019-08-26
godz. 00:00
Pomorskie Świadczenie usług animacyjnych w ramach projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” 1.Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963611 2019-08-26
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zapytania ofertowego nr ZO_4/EDU/DZ/2019 jest przeprowadzenie Indywidualnego Pośrednictwa Pracy w ramach projektu „Dob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964606 2019-08-26
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe nr 18/WI na świadczenie usługi pedagoga prowadzącego grupę zabawową Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966108 2019-08-26
godz. 09:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Zewnętrznego Doradcy - Konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego w związku z realizacją projektu pn. „Nowe kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958232 2019-08-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług pracowniczych dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu Numer referencyjny: 19/ZSiZO/PN/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962109 2019-08-26
godz. 13:00
Wielkopolskie Zatrudnienie dwóch przeszkolonych specjalistów (kobiety i mężczyzny) w celu przeprowadzenia programu korekcyjno - edukacyjnego dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963352 2019-08-26
godz. 13:00
Mazowieckie świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM programów: Programu Don’t Panic!W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957027 2019-08-26
godz. 15:00
Zachodniopomorskie wykonywanie usług koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959943 2019-08-27
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi na stanowisku e-Mocarza na terenie Gminy Świedziebnia w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966921 2019-08-27
godz. 00:00
Śląskie Przedmiotem oferty jest rekrutacja pracowników na stanowisko Opiekun dziecięcy w Niepublicznym Żłobku pn. „Żłobek Bajka” w Częstoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965473 2019-08-27
godz. 14:00
Mazowieckie Obsługa recepcyjna spotkań w siedzibie zamawiającego na terenie Warszawy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959928 2019-08-28
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2019/0005/9.1.3 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla 8 uczestników ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959929 2019-08-28
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2019/0019/9.1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla 6 uczestników ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964901 2019-08-28
godz. 00:00
Pomorskie Świadczenie usług Brokera Pracy w ramach projektu pn. Pośrednictwo pracy na rzecz uczestników projektu „POMOST do aktywizacji” Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966945 2019-08-28
godz. 00:00
Małopolskie Firma Vision Consulting Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu „Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy” nr projektu RPLU....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970278 2019-08-28
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego w projekcie 'Krok w przyszłość' Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970299 2019-08-28
godz. 00:00
Lubelskie „Oferta w postępowaniu na stanowisko OPIEKUN SĄSIEDZKIEJ GRUPY SAMOPOMOCY w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960591 2019-08-28
godz. 09:00
Łódzkie Udzielanie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji, świadczeń zd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966445 2019-08-28
godz. 09:00
Świętokrzyskie Obsługa Oddziału GDDKiA w Kielcach w podziale na 2 części: Część I - Kierowanie i obsługa codzienna samochodów; Część II - Obsługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966614 2019-08-28
godz. 10:00
Pomorskie • nawiązywanie kontaktów i spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy. • współprac z coachem w celu efekty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969171 2019-08-28
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa archiwizacji i transportu dokumentacji wytworzonej w Jednostce Finansująco -Kontraktującej Fundacji Fundusz Współpracy. Arc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971041 2019-08-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi polegające na zapewnieniu kierowców do obsługi transportu sanitarnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966724 2019-08-28
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usługi przy obsłudze Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW) na terenie Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy w związk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955143 2019-08-29
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług obsługi łaźni górniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Bolesław Śmiały

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965741 2019-08-29
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019/0029/9.1.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego dla 149 uc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967979 2019-08-29
godz. 00:00
Śląskie Zapewnienie usługi Pośrednika Pracy dla uczestników w ramach projektu: „Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na Start” Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968051 2019-08-29
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie profesjonalnego konferansjera prowadzącego imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin