Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6286653 2020-12-31
godz. 22:00
Mazowieckie Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342442 2019-01-15
godz. 11:00
Pomorskie Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342435 2019-01-15
godz. 10:00
Pomorskie Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4736839 2018-12-31
godz. 15:00
Mazowieckie Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego. 02210/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342575 2018-12-03
godz. 11:30
Mazowieckie „Dostawa aparatury na potrzeby Instytutu Farmaceutycznego FZ–240UE–58/18” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabryczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344823 2018-11-30
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II, w podziale na pakiety, znak sprawy AZP/Z-070...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6323934 2018-11-30
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup usługi badawczej w ramach realizacji prac B+R w projekcie pt. " Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie do produk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344810 2018-11-29
godz. 09:30
Mazowieckie Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT II) – dostawa sortera komórkowego z wyposażeniem, znak sprawy AZP/Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6353155 2018-11-28
godz. 13:00
Mazowieckie Monitorowanie trendów technologicznych Numer referencyjny: 26/18/PN Celem projektu jest zdobycie aktualnej i rzetelnej (intersubie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347807 2018-11-28
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu i wyposażenia do Laboratorium Budownictwa w standardzie high-tech dla Instytutu Inżynierii Technicznej Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347818 2018-11-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa aparatury w 3 częściach Numer referencyjny: UKW/DZP-281-D-68/2018 Zintegrowany system druku 3 D w technologii DMLS oraz CJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6357089 2018-11-28
godz. 09:00
Pomorskie ZP/101/2018 - Dostawa detektora fluorescencyjnego wzbudzanego laserem Numer referencyjny: ZP/101/2018 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347879 2018-11-27
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352819 2018-11-27
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa odczynników i wzorców laboratoryjnych oraz materiałów odniesienia. Numer referencyjny: WIW-AG.272.09.2018 Dostawa odczynni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344766 2018-11-26
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych Numer referencyjny: BDG-WZP.261.95.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352645 2018-11-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawy specjalistycznych materiałów do badań Numer referencyjny: PN/97-2018/DOP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347722 2018-11-26
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344838 2018-11-23
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNU/D/2018/10/83 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344765 2018-11-23
godz. 12:30
Lubelskie Sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych w roku 2019 do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347682 2018-11-23
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa stanowiska projektowo-pomiarowego specjalistycznych energooszczędnych sensorów, sieci sensorowych i anten do monitorowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347721 2018-11-23
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa aparatury dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352694 2018-11-23
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa urządz. do NIEinwazyjnego badania wątroby, zautomat. zamkn. syst. real-time PCR, komory laminarnej, wytrząsarki, syst. aut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344803 2018-11-23
godz. 11:30
Lubelskie Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej w roku 2019 do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352611 2018-11-23
godz. 11:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa młyna kulowego, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny: A120-211-163/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352987 2018-11-23
godz. 11:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania naukowego nt. „Nowe technologie diagnostyczne na współczesnym polu walki - nanobiodetektory do detekcji ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352987 2018-11-23
godz. 11:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania naukowego nt. „Nowe technologie diagnostyczne na współczesnym polu walki - nanobiodetektory do detekcji ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347738 2018-11-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352817 2018-11-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa układu UHV badania powierzchni modyfikowanych metodami dyfrakcji elektronów. Numer referencyjny: DP.2301.73.2018 1. Komora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352748 2018-11-22
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na 3 części Numer referencyjny: TZ.271.11.2018 Ultra-wysokosprawny choromatograf ciec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344751 2018-11-22
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów pomocniczych w roku 2019 Numer referencyjny: DZ-2501/261/18 Zadanie 1 drobne wyposażenie laboratorium opisane p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin