Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9340821 2025-12-30
godz. 15:00
Mazowieckie Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10200149 2024-06-30
godz. 12:00
Dolnośląskie Nabór na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, w którym przyjmowani i badani będą pacjenci o profilu wskazanym w rozdz. II niniejszego Ogłoszenia, w związku z realizacją Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286438 2024-04-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów, wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 4 częściPrzed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10289027 2024-04-04
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywne (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Becton Dickinson Biosciences dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10290821 2024-04-03
godz. 23:59
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pozyskania materiału biologicznego (mocz) wraz z danymi medycznymi pacjentów do prowadzenia badań w ramach eksperymentu badawczego, którego celem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10290822 2024-04-03
godz. 23:59
Pomorskie CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa pozyskania materiału biologicznego (mocz) wraz z danymi medycznymi pacjentów do prowadzenia badań w ramach eksperymentu badawczego, któreg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10290823 2024-04-03
godz. 23:59
Pomorskie CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa pozyskania materiału biologicznego (mocz) wraz z danymi medycznymi pacjentów do prowadzenia badań w ramach eksperymentu badawczego, któreg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286421 2024-04-03
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa kriostatu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kriostatu laboratoryjnego, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283474 2024-04-03
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 23 części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283446 2024-04-03
godz. 09:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia i monitorowania niekomercyjnego badania klinicznego 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Szczegółowy opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10290820 2024-04-02
godz. 23:59
Pomorskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pozyskania materiału biologicznego (mocz) wraz z danymi medycznymi pacjentów do prowadzenia badań w ramach eksperymentu badawczego, kt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280754 2024-04-02
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu czujników: Cz. 1 - Mobilny system do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, Cz. 2 - Skaner laserowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286456 2024-04-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294415 2024-04-02
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE bydła oraz TSE owiec i kóz wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego wykonanie ww. badań dla Zakładu Higieny W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10292455 2024-03-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie 1) Dostarczenie i montaż dygestorium chemicznego w wykonaniu EX-1szt 2) Dostarczenie i montaż szafki na odczynniki chemiczne-1szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275135 2024-03-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zestawu chromatografii cieczowej z termostatem, szczegółowo opisana w zał. nr do SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275127 2024-03-28
godz. 12:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do daktyloskopii dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego, z następującym podziałem na zadania:1) Zadanie 1 – Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10285493 2024-03-28
godz. 12:00
Wielkopolskie 2/DAM/2024 Centralne monitorowanie parametrów fizycznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 System centralnego monitorowania parametrów fizycznych wg załączników Załacznik 2.pdf Załącznik 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272290 2024-03-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sukcesywna przeciwciał i specjalistycznych zestawów ELISA do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przetarg nieogranic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10277950 2024-03-28
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej, w podziale na 4 pakiety:1) Pakiet nr 1 – Automatyczny, wielozadaniowy system elektroforezy kapilarnej wraz z komputerem i niezb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275081 2024-03-27
godz. 12:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wstępnej identyfikacji narkotyków oraz substancji biologicznych z następującym podziałem na zadania:a) Zadanie 1: Dostawa testów do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275155 2024-03-27
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa materiałów do zabezpieczania materiału genetycznego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zabezpieczania śladów biologicznych, z następującym podziałem na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275111 2024-03-27
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych - etap I Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do sied...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286434 2024-03-27
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla INTiBS PAN we Wrocławiu, tj. Ramanowskiego kriostatu z zamkniętym obiegiem helu pracującym w zakresie temperatur 10-350 K wraz z kompresorem he...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283420 2024-03-26
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia roli CRO (Clinical Research Organisation) w ramach realizowanego projektu: „Comparison of ustekinumab, infliximab and COMBinatiOn therapy in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10279938 2024-03-25
godz. 23:59
Mazowieckie Pakiet 1. Zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie oraz w Łodzi w kolumny chromatograficzne. Część 1. Kolumny HPLC dla laboratorium DMPK w Warszawie Pakiet 1. Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291278 2024-03-25
godz. 11:00
Śląskie Analiza oleju silnikowego lokomotyw użytkowanych przez JSW Logistics Sp. z o.o na okres 3 (trzech) lat Analiza oleju silnikowego lokomotyw użytkowanych przez JSW Logistics Sp. z o.o na okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269444 2024-03-25
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: Zakup chromatografu cienkowarstwowego z podwójnym detektorem (TLC/FID FPD) oraz spektrometru mas z jonizacją przez przeniesienie protonu i detektorem czasu pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280692 2024-03-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem inkubatora CO2 zapewniającego warunki hipoksyjne wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego PN-9/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10274837 2024-03-22
godz. 23:59
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do zbierania próbek moczu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin