Przetargi i zamówienia - Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, kosmetyki i artykuły higieniczne, usługi laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7337869 2020-02-29 Dolnośląskie Realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Szczytna. Lekarz dentysta spraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344357 2020-02-29 Śląskie DK/KCHO-231-3/10 dot. akcesoriów endoskopowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344356 2020-02-29 Śląskie DK/KCHO-231-2/20 dot. szczoteczek chirurgicznych sterylnych z jodyną

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344354 2020-02-29 Śląskie DK/ZAIT-232-10/20 dot. rurek intubacyjnych VivaSight

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320395 2020-02-29
godz. 10:00
Małopolskie Analizy fizykochemiczne i pobór próbek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7308981 2020-02-29
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie NAPRAWA KOZETKI DO BADAŃ ECHO SERCA ( wym. 160x60cm). Opis przedmiotu zamówienia: - NALEŻY WYMIENIĆ DREWNIANĄ PŁYTĘ I OBIĆ TAPICER...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350740 2020-02-29
godz. 13:00
Mazowieckie Dostawa etykiet bezkwasowych, teczek bezkwasowych, aparatury pomiarowej oraz pudeł archiwizacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349562 2020-03-01
godz. 00:00
Opolskie Dostawa do firmy MEXEO Wiesław Hreczuch, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi: Tensjometru do pomiar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349421 2020-03-01
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe nr APM/RPSL/01/2020 na zakup liniowych sensorów tensometrycznych (4 sztuki) Przedmiotem zamówienia są liniowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303646 2020-03-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór dostawcy łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych z blatem bocznym w ramach rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304018 2020-03-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór dostawcy urządzenia służącego do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego i temperatury w ramach rozbudowy Centrum Badawczo Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7307696 2020-03-02
godz. 00:00
Wielkopolskie Zakres zamówienia obejmuje: - dostawę elementów linii według specyfikacji przedstawionej w załączniku nr 1 do ww. zapytania of...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7307639 2020-03-02
godz. 00:00
Wielkopolskie Zamówienie na dostawę czujnika do analizy termicznej z Tellurem Przedmiotem zamówienia jest dostawa czujnika do analizy termiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7306994 2020-03-02
godz. 00:00
Wielkopolskie Zamówienie na dostawę czujnika do analizy termicznej bez Tellurem Przedmiotem zamówienia jest dostawa czujnika do analizy termicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309285 2020-03-02
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i sukcesywna dostawa odczynnika 1. BEH200 SEC Protein Standard Mix 2. GlycoWorks RapiFluor-MS Labeling Cel zamówienia Kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309079 2020-03-02
godz. 00:00
Mazowieckie Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309724 2020-03-02
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. 1. 250mL Erlenmeyer Flask 2. 500mL Erlenmeyer Flask 3. 2L Erlenm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311451 2020-03-02
godz. 00:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu badań laboratoryjnych w ramach projektu pt. „Labplus - innowacyjna na skal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7312217 2020-03-02
godz. 00:00
Pomorskie Materiały i surowce do badań: przyspieszacze wulkanizacji Przedmiotem zamówienia jest zakup: MATERIAŁÓW I SUROWCÓW: PRZYSPIESZACZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333045 2020-03-02
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznego basenu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335130 2020-03-02
godz. 00:00
Śląskie DA/AM-231-15/20 świadczenia usługi wykonywania przeglądółw/ kalibracji/ wzorcowania aparatury kontrolno- pomiarowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335333 2020-03-02
godz. 00:00
Lubuskie Przeprowadzenia okresowych badań stanu zdrowia psychicznego w zakresie uzasadniającym dalszy pobyt mieszkanek w domu pomocy społec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336197 2020-03-02
godz. 00:00
Małopolskie Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych na terenie Gminy Kościelisko z udziałem zwierząt wolnożyjących, be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337965 2020-03-02
godz. 00:00
Śląskie Kontynuacja w roku 2020 Programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z terenu G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337967 2020-03-02
godz. 00:00
Śląskie Kontynuacja w roku 2020 Programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347776 2020-03-02
godz. 00:00
Pomorskie Zaangażowanie dietetyka na zasadach umowy cywilno – prawnej na przeprowadzenie około 1000 godzin konsultacji dietetycznych. Cel za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347779 2020-03-02
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe w ramach objętego stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347783 2020-03-02
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa 3 sztuk defibrylatorów dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabryczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347778 2020-03-02
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 39/2020/M/CITY/Z2 1. Filtry in-line KIT ACQUITY COLUMN IN-LINE FILTER (Produkt z numerem katalogowym 2050...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347791 2020-03-02
godz. 00:00
Dolnośląskie PO.2720.120.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii na potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin