Przetargi i zamówienia - Gorzów Wielkopolski - Gastronomia, catering, Praca - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7433268 2020-05-31
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Pojazdy inne Przyczepy kempingowe Przyczepa Kempingowa bez praw rejestracji Adres nadania: Polska , Lubuskie, Gorzów W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495161 2020-06-01
godz. 00:00
Lubuskie Nadzór inwestorski nadz zagospodarowaniem terenu parku Wiosny Ludów Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadanie polegającym na z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499469 2020-06-01
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę nadzór inwestorski - Gorzów Wielkopolski Zlecę nadzór inwestorski nad zagospodarowniem terenu. Zainteresowanych proszę o kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507792 2020-06-01
godz. 00:00
Lubuskie Serwisowanie oprogramowania Simple.ERP zgodnie z umową Przewidywana liczba godzin w ciągu okresu trwania umowy: 500 Wymagany termi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7485722 2020-06-01
godz. 12:00
Lubuskie "Dostawa uszczelnienia mechanicznego typu H75N/43-00 AQ1EGG do pompy gorącego kondensatu dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498746 2020-06-01
godz. 12:00
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu Parku Wiosny Ludów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476039 2020-06-02
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Meble Sofa 2 osobowa + 2 fotele Adres nadania: Polska , Lubuskie, Gorzów Wielkopolski Adres dostawy: Polska , Podkarpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490632 2020-06-02
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rurociągu wody do płukania filtrów SUW Siedlice oraz wymiany rurociągów wody surowej uj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499667 2020-06-02
godz. 07:30
Lubuskie Zakup wraz z dostawą 20 000 kg ziemniaków do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: SO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504807 2020-06-02
godz. 14:00
Lubuskie Realizacja zadania pod nazwą: Przebudowa parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach), zgodnie z załączonym w TER wyszczególnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504500 2020-06-03
godz. 06:48
Lubuskie Zakup materiałów do Laborotorium PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zlewka wahadłowa PP 2000 ml do czerpaka Zlewka wahadłowa PP 2000 ml do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489226 2020-06-03
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych (zadania) pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483566 2020-06-04
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę wykonanie posadzki żywicznej - Gorzów Wielkopolski Zlecę wykonanie posadzki żywicznej 69 m2 (lekki marmurek) + ewentualnie g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490631 2020-06-04
godz. 00:00
Lubuskie Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. kod odpadu 19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498406 2020-06-04
godz. 00:00
Lubuskie Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuwanych na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506135 2020-06-04
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę sprzątanie biur - Gorzów Wielkopolski Zlecę sprzątanie biur na terenie Gorzowa Wlkp. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480448 2020-06-04
godz. 12:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa materiałów branży mechanicznej - pompy, dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480739 2020-06-04
godz. 12:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa materiałów branży AKPiA dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim” Sukce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466376 2020-06-05
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę brygadom prace elewacyjne - Gorzów Wielkopolski Poszukuję brygad do elewacji wentylowanej. Inwestycje to budynki użytecznośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503872 2020-06-05
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503255 2020-06-05
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie roboty budowlanej polegające na remoncie, wzmocnieniu i zabezpieczeniu elementów obiektów zespołu pałacowo - parkowego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493949 2020-06-05
godz. 09:30
Lubuskie Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada– Etap II, Zamówienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488858 2020-06-08
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę dostawę szkła piankowego - Gorzów Wielkopolski Zlecę dostawę szkła piankowego. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501819 2020-06-08
godz. 11:00
Lubuskie Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: OATZP.272.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest komp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488369 2020-06-08
godz. 12:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa materiałów branży instalacyjnej, dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499211 2020-06-08
godz. 12:00
Lubuskie „ Dostawa oleju napędowego dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim". Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500869 2020-06-09
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 88-89 w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499718 2020-06-10
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim Numer referencyjny: IRS.272.06.2020.TCz Zakres ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483673 2020-06-14
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę brygadom prace murarskie - Gorzów Wielkopolski Poszukuje brygad i pojedynczych murarzy. Inwestycje to budynki użyteczności p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483676 2020-06-14
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę brygadom prace glazurnicze - Gorzów Wielkopolski Poszukuje brygad i pojedynczych glazurników. Inwestycje to budynki użyteczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin