Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10639013 2024-07-09
godz. 13:00
Łódzkie Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów 4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wymaganej dokumentacji oraz wykonanie robót polegających na wymianie i modernizacji oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10641148 2024-07-10
godz. 08:00
Dolnośląskie Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Przemkowa. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10630951 2024-07-10
godz. 09:00
Śląskie Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gmin: Blachownia, Kłobuck, Konopiska, Miedźno i Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o średnicach od 125 do 180 mm na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10634856 2024-07-10
godz. 10:00
Lubuskie Rewitalizacja zdegradowanych budynków wraz z poprawieniem efektywności energetycznej na terenie m. Tuplice- Etap I. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10637569 2024-07-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu”.2. W ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10642686 2024-07-10
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa dróg w miejscowości Karsin 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni asfaltowej i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karsinie – ul. Ogrodowa, ul. Str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643937 2024-07-10
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643886 2024-07-10
godz. 10:00
Pomorskie Budowa źródła ciepła zeroemisyjnego w budynku Zespołu Szkół w Cewicach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybudu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612662 2024-07-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10631659 2024-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Strzyżewice” Do wykonania są następujące roboty:1) Boisko wielofunkcyjne o nawierz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643197 2024-07-10
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Budowa i przebudowa przyłączy ogólnospławnych oraz instalacji kanalizacji ogólnospławnej dla potrzeb gmachu głównego MNS, ul. Wały Chrobrego 3-w zakresie przyłączy zewnętrznych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10636092 2024-07-10
godz. 12:00
Małopolskie 1. Zakres zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część I” oraz „Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Krysp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612145 2024-07-11
godz. 09:00
Dolnośląskie 07400 pn. „Wyniesienie peronów przystankowych wzdłuż ul. Szewskiej (przystanki „Oławska”, „Wita Stwosza”, „Uniwersytecka”) oraz na pl. Teatralnym (przystanek „Opera” pe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643175 2024-07-11
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10642247 2024-07-11
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla budynku przy ul. Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach projektu pn. Poprawa e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10644779 2024-07-11
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja 2 odcinków ul. Hutniczej w Gdyni 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących realizacje zadania pod nazwą: Modernizacja dwóch odcinków ul. H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10646866 2024-07-11
godz. 10:00
Lubelskie Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Michowie. Budowa siedziby dla biblioteki w Michowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10651385 2024-07-11
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług cateringowych dla GIG-PIB FZ/6013/KB/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10634107 2024-07-11
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa przedszkola w Rogóźnie Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap budowy budynku Użyteczności Publicznej – trzy oddziałowego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10646799 2024-07-11
godz. 12:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla budynku przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach projektu pn. Popraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10648954 2024-07-12
godz. 09:15
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko - pomorskie.2. Zadanie polega na przebudowie, budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10630953 2024-07-12
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Mickiewicza 3 w Łańcucie Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja/remont budynku I ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10659106 2024-07-12
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa pieczywa w roku 2024-2025 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10633586 2024-07-12
godz. 13:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni”.2. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje budowę 100 przydomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10649393 2024-07-15
godz. 08:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa infrastruktury na terenie gminy Przemków”.Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Polega na wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616877 2024-07-15
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Dostawa sukcesywna leków weterynaryjnych dla małych zwierząt do jednostek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.” 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna leków weterynaryjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10667973 2024-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa wraz z montażem krzeseł audytoryjnych z pulpitem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załaczniku nr 2 do SWZ NA/P/122/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10089368 2024-07-15
godz. 11:30
Dolnośląskie „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ul. 11 Listopada 62 w Wałbrzychu” 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego zlokal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10089483 2024-07-15
godz. 15:00
Dolnośląskie „Remont z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. 11 Listopada 27 w Wałbrzychu” 1. Przedmiotem zamówienia jest remont wraz z dociepleniem budynku miesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623098 2024-07-16
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dzierżawa kompletnych napędów wiertarskich wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych zużywalnych w USK1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale XXIV SWZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin