Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria , Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6624235 2019-03-26
godz. 00:00
Mazowieckie Otwarty nabór na Partnera posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie Gminy Miechów, do wspólnej realizacji projektu pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640694 2019-03-26
godz. 00:00
Opolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w zakresie: REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644917 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie 10-19-000172/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644921 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie 10-19-000169/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650127 2019-03-26
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usługi fizjoterapeuty na rzecz uczestników Klubu Senior+ mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6651174 2019-03-26
godz. 00:00
Opolskie DT.2310.16.2019 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu budowlanego branży instalacyjnej w ramach zadania budżetowego pn.: „J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6651589 2019-03-26
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.„Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652580 2019-03-26
godz. 00:00
Mazowieckie 34/GDOŚ/2019 świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz spe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653539 2019-03-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Zlecę opracowanie dokumentacji prac remontowych - Wrocław Zlecę opracowanie kompleksowej dokumentacji PK / PW (w tym projekt oświe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654279 2019-03-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie przeglądów technicznych kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657358 2019-03-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na basenie oraz zajęć rehabilitacyjnych na sali korekcyjnej dla dzieci pozostających w pie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652248 2019-03-26
godz. 07:30
Dolnośląskie 1. Zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej uwzględniając załącznik do zapytania 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599659 2019-03-26
godz. 08:00
Wielkopolskie Dostawa odczynników chemicznych Wartość bez VAT: 209 596.99 PLN Uniwersalna mieszanina reakcyjna do amplifikacji metodą Real - Tim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6602507 2019-03-26
godz. 08:00
Małopolskie Płyny infuzyjne Numer referencyjny: DZ.271.6.2019 Wartość bez VAT: 1 380 157.50 PLN Pakiet nr 11. Różne produkty lecznicze (40 poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6635713 2019-03-26
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Kłosówko Borne Sulinowo obszar wiejski nr dzial.: Juchowo-4/17 sprawa ZN/1185/5454MZI/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636790 2019-03-26
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. Zgierz ul. Rudnicka do pos. 2A, 7, 8 Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z war...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636795 2019-03-26
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. Rosanów ul. Anny do pos. 9 Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648590 2019-03-26
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 226/P/19/Włocławek wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Bogusławice Kowal gmina wiejska sprawa ZN/1424/9393MZI/2019/19045 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650749 2019-03-26
godz. 08:00
Pomorskie 376/P/19/Tczew wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Bielkówko Kolbudy gmina wiejska ul. Kaszubska 1c nr dzial.: 114/8 spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653500 2019-03-26
godz. 08:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z przyłącze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641662 2019-03-26
godz. 08:30
Dolnośląskie Dostawa drobnego sprzętu medycznego Numer referencyjny: R0AP0000.271.20.2019 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 1. Wspólny Słown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6641063 2019-03-26
godz. 08:30
Śląskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora zastępczego do wykonywania badań hematologicznych, dostawa odczynników do aparatu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6587383 2019-03-26
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa sprzętu specjalistycznego: płyty, śruby, gwoździe na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6587426 2019-03-26
godz. 09:00
Śląskie „Nadzór inwestorski i przyrodniczy nad wykonaniem dokumentacji projektowej i nad realizacją zadania: Przebudowa stawu Żebrok” - II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6593809 2019-03-26
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawę aparatury medycznej - według 15 pakietów Numer referencyjny: IFPS/7/PZP/19 Pakiet I – Mikroskop operacyjny, bez kamery – 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6596641 2019-03-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w hemodializach Numer referencyjny: Szp/FZ – 9/2019 Pakiet nr 1Dializatory wysokoprzepływow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6599679 2019-03-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599703 2019-03-26
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - Przebudowa ul. Dworc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6605343 2019-03-26
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa zestawów do deglicerolizacji, roztworu glicerolu, roztworu NaCl, płynu BIO-WASH, SAGM, pojemników do pobierania krwi poczw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6643809 2019-03-26
godz. 09:00
Lubelskie Kontrola stanu bezpieczników nN w stacjach SN/nN- w formie zaprojektuj i wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin