Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria , Praca - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6624235 2019-03-26
godz. 00:00
Mazowieckie Otwarty nabór na Partnera posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie Gminy Miechów, do wspólnej realizacji projektu pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640694 2019-03-26
godz. 00:00
Opolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w zakresie: REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644917 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie 10-19-000172/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644921 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie 10-19-000169/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650127 2019-03-26
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usługi fizjoterapeuty na rzecz uczestników Klubu Senior+ mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652580 2019-03-26
godz. 00:00
Mazowieckie 34/GDOŚ/2019 świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz spe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654279 2019-03-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie przeglądów technicznych kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657358 2019-03-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na basenie oraz zajęć rehabilitacyjnych na sali korekcyjnej dla dzieci pozostających w pie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599659 2019-03-26
godz. 08:00
Wielkopolskie Dostawa odczynników chemicznych Wartość bez VAT: 209 596.99 PLN Uniwersalna mieszanina reakcyjna do amplifikacji metodą Real - Tim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6602507 2019-03-26
godz. 08:00
Małopolskie Płyny infuzyjne Numer referencyjny: DZ.271.6.2019 Wartość bez VAT: 1 380 157.50 PLN Pakiet nr 11. Różne produkty lecznicze (40 poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6641662 2019-03-26
godz. 08:30
Dolnośląskie Dostawa drobnego sprzętu medycznego Numer referencyjny: R0AP0000.271.20.2019 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 1. Wspólny Słown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6641063 2019-03-26
godz. 08:30
Śląskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora zastępczego do wykonywania badań hematologicznych, dostawa odczynników do aparatu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6587383 2019-03-26
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa sprzętu specjalistycznego: płyty, śruby, gwoździe na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6593809 2019-03-26
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawę aparatury medycznej - według 15 pakietów Numer referencyjny: IFPS/7/PZP/19 Pakiet I – Mikroskop operacyjny, bez kamery – 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6596641 2019-03-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w hemodializach Numer referencyjny: Szp/FZ – 9/2019 Pakiet nr 1Dializatory wysokoprzepływow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6599679 2019-03-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6605343 2019-03-26
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa zestawów do deglicerolizacji, roztworu glicerolu, roztworu NaCl, płynu BIO-WASH, SAGM, pojemników do pobierania krwi poczw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6636057 2019-03-26
godz. 09:00
Łódzkie dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii Numer referencyjny: 49/PN/ZP/D/2019 dostawa narzędzi dla potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649678 2019-03-26
godz. 09:00
Wielkopolskie Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych Numer referencyjny: 15/19 Przedmiot zamówienia składa się z 4 niepod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649790 2019-03-26
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real – Quant Studio 6 Numer referencyjny: ZP-PNK/U/2019/03/31 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649938 2019-03-26
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa produktu leczniczego Mepolizumab. Numer referencyjny: AP.26.12.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu lecznicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6650326 2019-03-26
godz. 09:00
Śląskie Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655130 2019-03-26
godz. 09:00
Śląskie PRZZ/1092 Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli dla SRK S. A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655264 2019-03-26
godz. 09:00
Mazowieckie 28/K/SKUM/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 1 lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie anestezjologia i intensyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599660 2019-03-26
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa produktów leczniczych, nr PN-45/19/TM Numer referencyjny: PN-45/19/TM Pakiet nr 1Trametinibum, szczegółowo opisany w załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6602493 2019-03-26
godz. 09:30
Mazowieckie Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6639429 2019-03-26
godz. 09:30
Śląskie Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: RZP/PN/152/1/18/19 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645793 2019-03-26
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/2019/03...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646930 2019-03-26
godz. 09:30
Śląskie Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktów leczniczych Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6648787 2019-03-26
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa odczynników do reakcji PCR – ASF dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Numer referencyjny: WIW-AD.272.09.2019 U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin