Przetargi i zamówienia - Zamość - Medyczna, Laboratoria, Ekonomia, prawo i organizacja, sprzedaż energii elektrycznej - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7202273 2019-12-09
godz. 00:00
Lubelskie usługi w zakresie wynajmu obiektów sportowych – korzystanie z pływalni dla żołnierzy TSW i żołnierzy zawodowych w zakresie 22 (dwu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7178069 2019-12-09
godz. 09:00
Lubelskie „Wykonanie zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych o poj. ok 500 m3 na stacji Sławków LHS”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7184463 2019-12-09
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wewnętrznej nr geod 879 w m Płoski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207137 2019-12-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Linka odluźniacza dł. 3300mm, Linka odluźniacza dł. 2500mm.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7179021 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie: OSiR- Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamość w okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207149 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów: Łożysko kulowe zwykłe 6306 2RS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209005 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Zakup prętów kontrolnych do zamka ryglowego EEZ 3201

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209002 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Zakup karty interfejsu przekaźnikowego odcinka niezajętości toru typu kip-1/10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7181079 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań na obszarze działania RE Chełm (Hańsk Kolonia dz. nr 171, Chełm ul. Towarowa dz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7181080 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zdań na obszarze działania RE Zamość (Smoryń dz. nr 1162/1, Smoryń dz. nr 458, Rogale d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182159 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostaw podstawowego sprzętu angiograficznego do sal hybrydowych Numer referencyjny: AG.ZP.3320.84.19 Dostaw podstawowego sprzętu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182011 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa linii 15 kV Przemyśl – Żurawica na linię kablową od stacji transforma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183138 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja linii 110kV Mokre - Żółkiewka celem dostosowania do wymagań normatywnych PN w zakresie odległości przewodów roboczych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192870 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych na terenach administrowanych przez Zarząd Spółdzielni Wymiana posadzki z płytek PCV na płytki gresowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190015 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Budowa linii kablowej 0,4 kV Busówno 1 oraz rozbiórka odgałęzienia 15 kV, oraz st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191120 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie budynku mieszkalnego na dz. nr 4320/43 w m. Cieszanów z linii nN Cieszanów 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152881 2019-12-10
godz. 09:45
Lubelskie Ochrona fizyczna osób i mienia prokuratur rejonowych okręgu zamojskiego Numer referencyjny: PO VII WB 261.03.2019 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7193442 2019-12-10
godz. 10:00
Lubelskie ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO (RDF) Numer referencyjny: ZZZiGM/128/2019 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie pal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199597 2019-12-10
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA POJEMNIKÓW PE-HD DO SKŁADOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Numer referencyjny: ZZ/130/2019 Dostawa fabrycznie nowych pojem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190016 2019-12-10
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji kablowej i linii kablowej nN przy ulicy Studziennej w Zamośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7186730 2019-12-11
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa toru do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190017 2019-12-11
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa na kablową LSN Bachórz odgałęzienia od słupa 7/102 (rozgałęźnego do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192461 2019-12-11
godz. 11:00
Lubelskie Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV „Szopinek 5”, przebudowa linii napowietrznej SN na kablową, budowa linii kablowej nN wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192460 2019-12-11
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa linii 30kV Przemyśl - Kazanów. (PK SN 30%).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7176160 2019-12-12
godz. 00:00
Lubelskie Kategoria: Zwierzęta 1 pies rasy samoyed Adres nadania: Polska , Lubelskie, Zamość Adres dostawy: Polska , Kujawsko-Pomorskie, Pi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205341 2019-12-12
godz. 09:50
Lubelskie Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejonu Dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189393 2019-12-12
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa zamkniętego systemu i pomocniczych elementów do pobierania krwi wraz z dzierżawą dwóch wirówek laboratoryjnych i aparatu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194841 2019-12-12
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa linii SN, stacji transformatorowej oraz linii nN zasilanej z istniejącej stacji „Szczebrzeszyn 4” w miejscowości Szczeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198639 2019-12-12
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie „pod klucz” dokumentacja projektowa i wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198640 2019-12-12
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie „pod klucz” dokumentacja projektowa i wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin