Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie, warmińsko-mazurskie - Medyczna, Laboratoria, Ekonomia, prawo i organizacja, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo, usługi informatyczne, Usługi transportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401943 2020-04-09 Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej),

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411007 2020-04-09 Podlaskie Dostawa zestawu lamp LED z wyposażeniem-1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411009 2020-04-09 Podlaskie Dostawa kas fiskalnych online-4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411478 2020-04-09 Podlaskie Usługa czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418120 2020-04-09
godz. 07:00
Warmińsko-Mazurskie Kutno K1 SL-1005 koło łańcuchowe 1. stół liniujący SL-100 5. Koło przekładni nr kat. 100 4.0 2.14 13 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418130 2020-04-09
godz. 07:00
Warmińsko-Mazurskie Kutno K3 taśma modułowa Seria8050 1. TAŚMA MODUŁOWA SZER=335 SERIA8050 F-T E 7MM 5 0.03 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368827 2020-04-09
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408778 2020-04-09
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa chemii, farb i akcesoriów malarskich na rzecz 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku Numer referencyjny: 18/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400677 2020-04-09
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie 13/SZP/2020 ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLAGU I BARTOSZYCACH PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401376 2020-04-09
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I BARTOSZYCACH Numer referencyjny: 13/SZP/2020 Przedmiotem zamówienia są robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408593 2020-04-09
godz. 08:30
Podlaskie Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej oraz prace remontowe systemów sygnalizacji pożarowej oraz innych elementów w obiektach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7357711 2020-04-09
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 12 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372597 2020-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych Numer referencyjny: 7/2020 Wartość bez VAT: 1 204 473.10 PLN En...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375007 2020-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Bia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402663 2020-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370070 2020-04-09
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020–2021 Numer referencyjny: 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375011 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: K-3/2020 Usługi odbioru i zagospodarowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383259 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392064 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka - Szkoła Podstawowa w Starej Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393397 2020-04-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PZP.262.16.2020.RIR PZP.262.16.2020.RIR PRZEBUDOWA SYSTEMU DYSTRYBUCJI CIEPŁA na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA przy ul. Leśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395248 2020-04-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.15.2020/Z/76/2600/RB/PN „Wymiana pokrycia papowego dachu, obróbek blacharskich, odwodnienia, instalacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396190 2020-04-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Wymiana pokrycia papowego dachu, obróbek blacharskich, odwodnienia, instalacji odgromowej budynku nr 72 w kompleksie przy ul. Jag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397971 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Opracowania dokumentacji projektowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398248 2020-04-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn- Prejłowo Numer referencyjny: ZP.262.16.2020 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399405 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Usługa koszenia trawy na terenie czynnych stacji elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391875 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Budowa dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej łączącej kotłownię K-10 „Wysokie” ze studnią ST1w obrębie ulicy Andersa w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401504 2020-04-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu wraz z zagospodarowaniem terenu Numer referencyjny: POŚ.7011.6.2020 1. OPIS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402767 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402768 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin