Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, kotłownie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579836 2020-07-24
godz. 10:00
Pomorskie Remont sieci wodociągowej kompleksu wojskowego budynku Nr 6034 w Pruszczu Gdańskim dla 22. BLT Malbork. Numer referencyjny: 22....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551225 2020-07-27
godz. 11:30
Łódzkie Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociąg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582705 2020-07-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług pocztowych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2 Numer referencyjny: M-2373-15/2020 Świadczenie usług ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564610 2020-07-27
godz. 13:30
Zachodniopomorskie Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie wraz z dostawami i montażem wyposażenia oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7596338 2020-07-28
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Numer referencyjny: ZP/03/2020 Świadczenie usług komplek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595572 2020-07-28
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej problemu marnotrawstwa żywności Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588393 2020-07-28
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony zł) na finansowanie deficytu budżetu Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588350 2020-07-29
godz. 10:30
Małopolskie Realizacja dwóch zadań: 1. Budowa sali gimnastycznej w Bolęcinie 2. SP w Bolęcinie – kotłownia gazowa Numer referencyjny: B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557095 2020-07-29
godz. 11:00
Świętokrzyskie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno” - w formule zaprojektuj i wybuduj. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567203 2020-07-29
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych Etapu 1 obejmujących adaptację i remont (bez zm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574643 2020-07-29
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603946 2020-07-30
godz. 09:00
Opolskie Dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Numer referencyjny: PN/13/2020 Dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588137 2020-07-30
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony osobistej Numer referencyjny: 127/2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588294 2020-07-30
godz. 09:30
Łódzkie ” Projekt i wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Laryngologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7590385 2020-07-30
godz. 09:30
Śląskie „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603857 2020-07-30
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa oligonukleotydów DNA przeznaczonych do reakcji PCR dla UCK. Numer referencyjny: 143/PN/2020 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585285 2020-07-30
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie operatu wodnoprawnego, sporządzenie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588396 2020-07-30
godz. 10:00
Lubuskie Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601024 2020-07-30
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Legionowie, jednostek organizacyjnych powiatu oraz sygnalizacji świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601035 2020-07-30
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” Numer referencyjny: IM-ZP.272.29.2020.MT 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601176 2020-07-30
godz. 10:00
Podkarpackie „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym: Zadanie nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603939 2020-07-30
godz. 10:00
Lubelskie Zakup wyposażenia na potrzeby projektu „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603821 2020-07-30
godz. 10:00
Pomorskie Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603787 2020-07-30
godz. 10:00
Opolskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603610 2020-07-30
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603561 2020-07-30
godz. 10:30
Podlaskie DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO POMOCY DROGOWEJ PRZYSTOSOWANEGO DO TRANSPORTU POJAZDÓW o MASIE WŁASNEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 2500 kg. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582478 2020-07-30
godz. 10:30
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555 B przez wieś Dołki, (gm. Turośń Kościelna) - ZP.2620.43.2020 Numer referencyjny: ZP.2620.43.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin