Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, usługi geodezyjne, inwentaryzacje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7537098 2020-07-01
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” Numer referencyjny: Zp3/20 Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551418 2020-07-01
godz. 09:30
Wielkopolskie Przetarg nieograniczony na usługę mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych oraz Domach Studenckich Polite...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551436 2020-07-01
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/42/2020 Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548179 2020-07-01
godz. 10:00
Śląskie Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7534571 2020-07-01
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.22.2020 4.1 Przedmiotem zamówienia jest Podpiętrzenie Jezi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551223 2020-07-02
godz. 08:00
Wielkopolskie Drukowanie i dostawa artykułów archiwizacyjnych. Numer referencyjny: ZOU-XII.271.58.2020.EW Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555853 2020-07-02
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa: Część 1: Pompy próżniowej Część 2: Komory laminarnej Część 3: Chromatografu Część 4: Wirówki Numer referencyjny: ZP-102.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7526782 2020-07-02
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego nad rzeką Białą, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania inwestycyjnego p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534292 2020-07-02
godz. 10:00
Dolnośląskie REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH POŁOŻONYCH PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 48-80 WE WROCŁAWIU Numer referencyjny: DZP-O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520996 2020-07-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŁĄCZNIKA „B-C” W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KORONOWIE WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539162 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Modernizację Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie.” Numer referencyjny: II.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548413 2020-07-02
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Numer referencyjny: PZP-225/12/2020 Komputer PC typu SFF 15 szt., Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551431 2020-07-02
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa odczynników, krwi baraniej, testów, sprzętu jednorazowego dla Zakładu Bakteriologii i Zakładu Patomorfologii oraz zakup gl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551268 2020-07-02
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń fiskalnych Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0150/DIT/20 1. Przedmiotem zamówienia jest : 1) Dostawa fabr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551317 2020-07-02
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wyposażenia STANOWISKA DO HISTOLOGII Zakładu Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN Numer referencyjny: ZP-2401-4/20 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541884 2020-07-02
godz. 10:00
Mazowieckie Doposażenie pracowni szkolnych i zakup sprzętu TIK do 8 szkół na terenie gminy Chynów: zad. I – doposażenie pracowni szkolnych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539406 2020-07-02
godz. 10:00
Lubelskie „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie” Numer referencyjny: G.271.B.6.2020 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555606 2020-07-02
godz. 10:00
Dolnośląskie Dowóz uczniów niepełnosprawnych Numer referencyjny: O.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz do szkół/ośrodków/plac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555799 2020-07-02
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Grabno” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555794 2020-07-02
godz. 10:00
Dolnośląskie Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2020 do 25.06.2021 Numer referencyjny: O.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539397 2020-07-02
godz. 11:00
Świętokrzyskie Budowa basenów letnich, budowę trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539077 2020-07-02
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza w Rzeszowie Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547694 2020-07-02
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-053/2020 Numer referencyjny: AEZ/S-053/2020 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548119 2020-07-02
godz. 11:00
Śląskie Dostawa leków do Apteki (uzupełnienie) oraz dostawa sprzętu jednorazowego użytku i endoprotez bezcementowych (powtórka) do SP ZOZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7509521 2020-07-02
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja stopni wodnych na dolnej i górnej skanalizowanej Noteci - Łochowo Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.20.2020 Zakres rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547665 2020-07-02
godz. 11:00
Łódzkie Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Numer referencyjny: GZP.3800.24.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555703 2020-07-02
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Bankowa obsługa budżetu Powiatu Rypińskiego Numer referencyjny: ZP.272.4.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin