Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, sprzęt, maszyny górnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579836 2020-07-24
godz. 10:00
Pomorskie Remont sieci wodociągowej kompleksu wojskowego budynku Nr 6034 w Pruszczu Gdańskim dla 22. BLT Malbork. Numer referencyjny: 22....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582705 2020-07-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług pocztowych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2 Numer referencyjny: M-2373-15/2020 Świadczenie usług ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564610 2020-07-27
godz. 13:30
Zachodniopomorskie Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie wraz z dostawami i montażem wyposażenia oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588350 2020-07-29
godz. 10:30
Małopolskie Realizacja dwóch zadań: 1. Budowa sali gimnastycznej w Bolęcinie 2. SP w Bolęcinie – kotłownia gazowa Numer referencyjny: B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557095 2020-07-29
godz. 11:00
Świętokrzyskie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno” - w formule zaprojektuj i wybuduj. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588294 2020-07-30
godz. 09:30
Łódzkie ” Projekt i wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Laryngologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588396 2020-07-30
godz. 10:00
Lubuskie Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601176 2020-07-30
godz. 10:00
Podkarpackie „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym: Zadanie nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603821 2020-07-30
godz. 10:00
Pomorskie Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603787 2020-07-30
godz. 10:00
Opolskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603918 2020-07-30
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktowej zamiatarki ulicznej Numer referencyjny: 7-ZP/2020 1.1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593308 2020-07-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół i rozwóz po skończonych lekcjach na ternie Gminy Osiek, pow. brodnicki, woj. k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601181 2020-07-30
godz. 13:00
Dolnośląskie Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer referencyjny: 1.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabryczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384159 2020-07-31
godz. 09:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii popraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603866 2020-07-31
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa nici chirurgicznych Numer referencyjny: PN XIII/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych dla Samodzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593272 2020-07-31
godz. 09:00
Śląskie Dostawa samochodu ratunkowego oraz pojazdu typu Quad wraz z przyczepą do jego transportu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595924 2020-07-31
godz. 09:30
Śląskie Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598339 2020-07-31
godz. 09:30
Wielkopolskie Zakup (dostawa) odzieży medycznej i obuwia operacyjnego dla personelu Numer referencyjny: EZP/99/20 Zakup (dostawa) odzieży medyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553988 2020-07-31
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ul. Szantowej w miejscowości Tomaszkowo Numer referencyjny: BiZ.271.1.16.2020 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572233 2020-07-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisieli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7590663 2020-07-31
godz. 10:00
Lubelskie Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Nasutów przy drodze wojewódzkiej 828 i Park&Ride Numer referencyjny: IZP: 271.11.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7590532 2020-07-31
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa boiska w Grodzisku Numer referencyjny: PZ/EM/2019/021 1) Zamówienie pn. „Budowa boiska w Grodzisku”, gmina Pleszew, obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585322 2020-07-31
godz. 10:00
Śląskie Dostawa wraz z montażem systemów audiowizualnych w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601185 2020-07-31
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa jazu w km 31+350 rz. Huczwa w m. Malice, gm. Werbkowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603568 2020-07-31
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa elementów wystawienniczych, kalendarzy, materiałów biurowych oraz gadżetów ekskluzywnych dla jednostek organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606371 2020-07-31
godz. 10:00
Łódzkie DOSTAWA ZESTAWÓW WIDEOKONFERENCYJNYCH ORAZ SPRZETÓW BIUROWYCH, RTV I AGD, W TYM SPRZĘTÓW DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592979 2020-07-31
godz. 10:30
Lubelskie Dostosowanie budynku Delegatury LUW w Chełmie przy Placu Niepodległości 1, do wymagań ppoż. – Etap II wraz z konserwacją (w okres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin