Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7138247 2019-11-18 Warmińsko-Mazurskie Leki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7150921 2019-11-18 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-33/2019 na udzielanie świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150909 2019-11-18 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-30/2019 na udzielanie świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150932 2019-11-18 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-35/2019 na udzielanie świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150980 2019-11-18 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-38/2019 na udzielanie świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154428 2019-11-18 Warmińsko-Mazurskie Dostawa rękawic nitrylowych, ręczników i koców jednorazowych oraz pokrowców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155793 2019-11-18 Śląskie DPF/3202/2019 Dostawa węgla błękitnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155792 2019-11-18 Śląskie DPF/3201/2019 Dostawa preparatu Ferrocid

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156894 2019-11-18 Pomorskie Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb kontynuacji realizacji badań w ramach projektu „OPUS 15” pn. „Aktywacja szlaków związa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157034 2019-11-18 Podlaskie Dostawa przesiewarki do kruszyw (wytrząsarka sitowa laboratoryjna) – 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157473 2019-11-18 Warmińsko-Mazurskie Przegląd techniczny urządzeń medycznych Część 1 - Aspirator ultradźwiękowy Cusa Excel+, rok produkcji 2014, producent Integra, nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7159381 2019-11-18 Mazowieckie ZO/81/IFPAN/2019/JRK dostawa elementów kontroli próżni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160038 2019-11-18 Pomorskie KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POZ 13.11.2019 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146527 2019-11-18
godz. 07:30
Wielkopolskie Świadczenia zdrowotne realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu, w jedno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152823 2019-11-18
godz. 07:30
Wielkopolskie Świadczenia zdrowotne realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu, w jedno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7085188 2019-11-18
godz. 08:00
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku V Numer referencyjny: ZP-19-122UN Pakiet nr 1Zestawy do punkcji opłucnej i drena...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134364 2019-11-18
godz. 08:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu jednorazowego użytku Numer referencyjny: ZOZ/ZP/7/11/2019 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154188 2019-11-18
godz. 08:00
Śląskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego tj. pompek pipetowych i półrękawic chroniących przed odmrożeniem i oparzeniem dla Polskiej Grupy G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154541 2019-11-18
godz. 08:00
Podkarpackie Przywrócenie pełnej sprawności respiratora Puritan-Bennett 840 o nr 3510043964. Wstępna ekspertyza wykazała konieczność wymiany pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154700 2019-11-18
godz. 08:00
Podkarpackie Naprawę oraz przegląd techniczny endoskopu typ CF-Q165L o nr 2701193 Przywrócenie pełnej sprawności w/w. urządzenia. Wstępna ekspe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7159980 2019-11-18
godz. 08:00
Pomorskie ZZ/175/019/D/19 na dostawę odczynników chemicznych Tin(IV) oxide, 99.9% (metals basis) 100g 1 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141656 2019-11-18
godz. 08:30
Wielkopolskie Zakup (dostawa) produktu leczniczego Immunoglobuliny typu Octagam Numer referencyjny: EZP/177/19 Zakup (dostawa) produktu lecznic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7145380 2019-11-18
godz. 08:30
Podkarpackie Dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych do badań chorób zakaźnych zwierząt oraz materiałów pomocniczych Numer referencyjny: W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134050 2019-11-18
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7081448 2019-11-18
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088362 2019-11-18
godz. 09:00
Mazowieckie System telemetryczny z wyposażeniem Numer referencyjny: ZP.085.2019 System telemetryczny z wyposażeniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088392 2019-11-18
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programu lekowego stwardnienia rozsianego na okres 12 miesięcy Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7091514 2019-11-18
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa, transport i montaż mebli oraz asortymentu medycznego i socjalnego. Numer referencyjny: ZP.261.16-Z.2019, Postępowanie nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091507 2019-11-18
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091516 2019-11-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin