Przetargi i zamówienia - Opole - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, Projektowanie, Gastronomia, catering - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7271742 2020-01-20
godz. 10:30
Opolskie PN.D.SD.1.20 Zakup wraz z dostawą płynów dializacyjnych, sprzętu dializacyjnego Numer referencyjny: PN.D.SD.1.20 Zakup wraz z dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7281987 2020-01-20
godz. 12:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w zakresie wyjazdów karetką N n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7253413 2020-01-20
godz. 16:00
Opolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: -świadczenia udzielane przez zesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7246148 2020-01-21
godz. 09:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą różnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użycia na okres do 07.08.2020 roku (6 zadań częściowych). Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282023 2020-01-21
godz. 13:00
Opolskie Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie urologii w Poradni Urologicznej. (PKWiU:86-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278007 2020-01-22
godz. 09:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą odczynników i kontroli dla potrzeb Pracowni Biologii Molekularnej Laboratorium Diagnostyki Niepłodności wg op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285159 2020-01-22
godz. 10:00
Opolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich w Oddziale Okulistyki przez le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285167 2020-01-22
godz. 11:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich w Oddziale Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284813 2020-01-23
godz. 10:00
Opolskie Asysta pielęgniarska przy zabiegach interwencyjnych w udarze niedokrwiennym mózgu w trybie ostrego dyżuru oraz dyżurów telefoniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284805 2020-01-23
godz. 10:00
Opolskie Udzielania zamówienia na usługi w zakresie: wykonywanie zabiegów interwencyjnych w udarze niedokrwiennym mózgu w trybie ostrego dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274560 2020-01-24
godz. 10:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach SP ZOZ MSWiA w Opolu przez lekarzy specjalistów wpisanych do rejestru indywidualnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283419 2020-01-24
godz. 10:30
Opolskie PN.D.AS.2.20 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych Numer referencyjny: PN.D.AS.2.20 Ibrutinibum - program lekowy Ibrutynib w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7252327 2020-01-27
godz. 10:00
Opolskie PNE.D.AS.38.19 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz leków N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7285644 2020-01-27
godz. 11:00
Opolskie Świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert, na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: A. Diagnostyki obrazowej radio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284858 2020-01-28
godz. 11:30
Opolskie Dostawa odczynników laboratoryjnych. Numer referencyjny: OA.272.3.2020.BL Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników labora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279860 2020-01-29
godz. 12:00
Opolskie Wykonanie usługi wzorcowania koszy do ekstrakcji oraz sit laboratoryjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279856 2020-01-29
godz. 12:00
Opolskie Wykonanie usługi wzorcowania maszyn wytrzymałościowych oraz czujników zegarowych w siedzibie Wydziału Technologii i Jakości Budowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252260 2020-01-30
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii USK w Opolu z zabezpieczeniem depozytu or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7261402 2020-02-10
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 automatycznych analizatorów do wykonywania badań serologic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7263203 2020-02-12
godz. 10:00
Opolskie Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i mebli medycznych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi Numer referencyjny: TL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277055 2020-02-18
godz. 00:00
Opolskie Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do hipertermii miejscowej powierzchniowej oraz przeszkolenie personelu Zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278343 2020-02-18
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa naczyń sanitarnych i/ lub papieru do aparatów medycznych Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/03/2020 Zakup i dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin