Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, Poligrafia, Wydawnictwa, Wyposażenie wnętrz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7274550 2020-01-21 Wielkopolskie Sukcesywne dostawy leków Numer referencyjny: DZ-751-03/20 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiego Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7274702 2020-01-21 Śląskie Wykonanie badań: VNG, cVEMP, v-HIT oraz testu fotela wahadłowego na potrzeby projektu naukowo-badawczego realizowanego w jednostce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7267278 2020-01-21 Świętokrzyskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85111400-4 Usługi szpitalne rehabilitacyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285059 2020-01-21 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-2/2020 na udzielanie świadczeń z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285179 2020-01-21 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-3/2020 na udzielanie świadczeń z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277251 2020-01-21 Zachodniopomorskie Wykonywanie badań OCT (tomografii siatkówki) oraz pola widzenia przy pomocy perymetru HFA w Pracowni Angiografii Oddziału Okulisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277255 2020-01-21 Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279356 2020-01-21 Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Pielęgniarki Koordynującej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279396 2020-01-21 Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279801 2020-01-21 Lubuskie ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE LABORATORYJNEGO BADANIA PRÓBEK PALIW STAŁYCH (WĘGLA, KOKSU) POBRANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ U WOJSKOWYCH O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280830 2020-01-21 Dolnośląskie PZS KO.3/2020 UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7265853 2020-01-21
godz. 07:45
Pomorskie Dostawa wyrobów medycznych Numer referencyjny: SZP/ZPZ/3/2020/KP 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, który...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7241552 2020-01-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPSK nr 1 PUM. ZP-261-74/2019 Numer referencyjny: ZP-261-74/2019 Wkła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274769 2020-01-21
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279906 2020-01-21
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, tj. wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275211 2020-01-21
godz. 08:15
Wielkopolskie USŁUGI Z ZAKRESU WYKONYWANIA CAŁODOBOWYCH BADAŃ ANALITYCZNYCH DLA OSADZONYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM W POZNANIU Numer referencyjny: U-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7241595 2020-01-21
godz. 08:30
Łódzkie Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych Numer referencyjny: 236/PN/ZP/D/2019 Pakiet 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7274020 2020-01-21
godz. 08:30
Małopolskie DOSTARCZANIE AKCESORIÓW DO DIATERMII FIRMY ERBE Numer referencyjny: 9/ZP/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie akcesor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7225062 2020-01-21
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni endoskopowej Numer referencyjny: Szp/FZ-64/2019 Pakiet nr 1Wyroby medyczne stoso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7240925 2020-01-21
godz. 09:00
Dolnośląskie „Dostawa urządzenia do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7231809 2020-01-21
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa albumin, leków, leków cytostatycznych, leków w ramach programów lekowych, płynów infuzyjnych oraz hemodializatów i dializa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7241521 2020-01-21
godz. 09:00
Lubelskie Optymalizacja usług medycznych w SPZOZ Kraśnik – Zakup sprzętu medycznego II Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/25/2019 Wartość bez VAT:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7241538 2020-01-21
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i sukcesywne dostawy refundowanych leków objętych programem lekowym: 1. leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7244226 2020-01-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: 383/P/2019 Grupa 1 - leki różne IGrupa 1 - leki różne I Grupa 2 - leki różne IIG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7261110 2020-01-21
godz. 09:00
Śląskie Upgrade dyspensera Althea do automatycznego rozdozowywania radioznacznika firmy Comecer dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274542 2020-01-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach indywidualnej specjalistycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264953 2020-01-21
godz. 09:00
Śląskie Dostawa leków Numer referencyjny: DZ.3321.260.2019 Zad. 1 – Cloxacillinum inj.Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7268636 2020-01-21
godz. 09:00
Pomorskie Realizacja zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269107 2020-01-21
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Pańs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7246148 2020-01-21
godz. 09:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą różnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użycia na okres do 07.08.2020 roku (6 zadań częściowych). Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin