Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, Poligrafia, Wydawnictwa, Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7206400 2019-12-13
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych Numer referencyjny: ZP/N/16/19 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208900 2019-12-16
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 / 20 / RPLB.08.04.01-08-0022/16 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich uczniów – uc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7174896 2019-12-16
godz. 00:00
Lubuskie Udzielenie zamówienia na lata 2020-2022 na: 1.Świadczenia zdrowotne realizowane z zakresu: ortopedii i traumatologii narządu ruchu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160703 2019-12-16
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu zasilacza laboratoryjnego 4-kanałowego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216782 2019-12-16
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: w ramach ordynacji szpitala w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211683 2019-12-16
godz. 09:00
Lubuskie Usługi weterynaryjne na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Numer referencyjny: BZP.271.102.2019.JB Przedmiot zamówienia został podzielo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211783 2019-12-16
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7218520 2019-12-16
godz. 10:30
Lubuskie Wykonanie badań lekarskich profilaktycznych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla pracowników Oddziału ZUS w Zielonej Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158040 2019-12-16
godz. 10:30
Lubuskie Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawami analizatorów do parametrów krytycznych oraz dostawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221989 2019-12-16
godz. 12:00
Lubuskie 0801-IWH.023.8.2019 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w 2020 r. nad pracownikami, funkcjonariuszami i stażystami Izby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208481 2019-12-17
godz. 10:00
Lubuskie Usługa serwisowania rezonansu magnetycznego Numer referencyjny: ZP/44/19 Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa rezonansu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209639 2019-12-17
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku (strzykawki Enfit, zatyczki do cewników, cewniki do karmienia przez nos, worek do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213399 2019-12-17
godz. 14:30
Lubuskie Udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli w niżej określonych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226714 2019-12-18
godz. 09:00
Lubuskie Zakup usług na wykonanie badań z zakresu medycyny pracy dla kadry oraz pracowników resortu obrony narodowej 45 WOG oraz jednostek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221622 2019-12-18
godz. 10:00
Lubuskie na świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT520. Numer referencyjny: AS/ZP/07...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7225907 2019-12-19
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa odczynników laboratoryjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227203 2019-12-19
godz. 09:00
Lubuskie DOSTAWA LEKÓW Numer referencyjny: 3/ZP/2019 Pakiet nr 2 – Leki psychiatryczne Lp. Nazwa międzynarodowa leku dawka leku postać ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7218379 2019-12-19
godz. 09:00
Lubuskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO I PIELĘGNIARZA O SPECJALIZACJI RATUNKOWEJ w Samodzielnym Publicznym Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7218371 2019-12-19
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7218370 2019-12-19
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7218377 2019-12-19
godz. 09:00
Lubuskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH W SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU ZAWARTOŚĆ: · SWKO · ZAŁĄCZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210423 2019-12-19
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych, zgodnie z art. 133 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 ze zm.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206224 2019-12-19
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa leków, leków programowych oraz preparatu do oczyszczania ran na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Sa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7161232 2019-12-19
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa implantów ortopedycznych Numer referencyjny: ZP/N/11/19 CZĘŚĆ NR 1 - Implanty do zespoleń kości dłoni i obojczyka z tytanu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227521 2019-12-19
godz. 11:30
Lubuskie Wymiana gruntu na odcinku rurociągu ropy naftowej DN 50 od odwiertu KP 5, na działkach 1/25 i 1/386, obręb Buniewice, gmina Kamień...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223648 2019-12-19
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa implantów ortopedycznych Numer referencyjny: PCZSzp/PN/16/2019 Dostawa implantów ortopedycznych w szczególności: płyty do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168405 2019-12-20
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu wideomikroskopu cyfrowego Full HD z programową funkcją porównywania obrazu w ramach projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223985 2019-12-20
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli, zaworów dozujących i wózków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168629 2019-12-20
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy kardiowerterów – defibrylatorów jednojamowych, dwujamowych serca i kardiowerterów – defibrylatorów z funkcją re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168633 2019-12-20
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do posiadanych aparatów do terapii nerkozastępczych Omni i Aquarius Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin