Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, odzież ochronna i robocza, łożyska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7285700 2020-02-17 Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2020/01/17/1- dostawa materiałów eksploatacyjnych do prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest dostawa ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318580 2020-02-17 Mazowieckie Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i reg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319179 2020-02-17 Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą usługę polegającą na opracowaniu innowacyjnej technologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322500 2020-02-17 Mazowieckie Wykonanie projektu elektronicznego oraz oprogramowania gateway-a systemu radiowego na częstotliwość 868MHz z dodatkowymi funkcjami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325203 2020-02-17 Mazowieckie Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – kostki kamiennej, wykonanej zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325128 2020-02-17 Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2020 dotyczące wyboru dostawcy analizatora wielkości cząstek Przedmiotem zamówienia jest dostawa analiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325273 2020-02-17 Małopolskie Wybór dostawcy usługi wynajmu powierzchni laboratoryjnej z dostepem do sprzętu laboratoryjnego celem przeprowadzenia prac rozwojow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300102 2020-02-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej dla dzieci przez lekarza specjalistę nefrologii lub lekarza specjalistę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328312 2020-02-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Zakup cieczy jonowych i odczynników chemicznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dekanian triheksylotetradecylofosfoniowy Czystość min. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278350 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7323138 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa testu ELISA do oznaczania chromograniny A wraz z dzierżawą czytnika i inkubatora mikropłytek na okres 36 miesię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326900 2020-02-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa odczynników laboratoryjnych do 16 oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333591 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie 75_Pu_2020 Dostawa rurek krtaniowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 rurki krtaniowe LTS-D dwukanałowe, z kanałem przełykowym; rozmiar ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320191 2020-02-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323170 2020-02-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: A. Konsultacji lekarza specjalisty z zakresu dermatologii B. Specjalisty psychoterapii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309242 2020-02-17
godz. 11:30
Dolnośląskie dostawa preparatów dezynfekcyjnych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia podpis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330621 2020-02-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Dokonanie wpisu/aktualizacji wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej na potrzeby zadania Wrocławski Opiekun Dzienny, reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309948 2020-02-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądów i napraw angiografu RTG Numer referencyjny: USK/DZP/PN-429/2019 Realizacja usługi przeglądów i napr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320235 2020-02-17
godz. 13:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Wykonywania czynności i procedur lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329555 2020-02-17
godz. 23:59
Mazowieckie 42/2020 usługa: -prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizując...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324607 2020-02-18
godz. 00:00
Dolnośląskie PO.2720.84.2020 Dostawa materiałówzużywalnych dla Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii na potrzeby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324601 2020-02-18
godz. 00:00
Dolnośląskie PO.2720.75.2020 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325234 2020-02-18
godz. 00:00
Dolnośląskie Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenie kierownika naukowego projektu oraz eksperta merytorycznego ds. poszukiwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325109 2020-02-18
godz. 00:00
Śląskie Zakup sprzętu medycznego i środków dezynfekcyjnych - jednorazowego użytku, dla studentów biorących udział w projekcie pt. „Realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325893 2020-02-18
godz. 00:00
Dolnośląskie 01/Bioceltix/2020 Wykonanie usług laboratoryjnych – badania jałowości i żyzności bulionu TSB użytego w teście napełniania pożywką,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328366 2020-02-18
godz. 00:00
Dolnośląskie Opracowanie nowego urządzenia – światłowodowego, amplitudowego czujnika drgań dedykowanego do pracy w warunkach wysokiego napięcia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320745 2020-02-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego przez akredytowane laboratoria wzorcujące wraz z wydaniem świadectw wzorcowania opatrzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281106 2020-02-18
godz. 11:00
Dolnośląskie ZP/PN/2020/1 - kardiologia jednorazówka Numer referencyjny: ZP/PN/2020/1 Pakiet nr 1 - stymulatory jednojamowe SSIR z elektrodamiW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316187 2020-02-18
godz. 11:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny indywidualnej i ochrony przeciwko HIV. Numer referencyjny: PU-2380-003-003-005...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322059 2020-02-18
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin