Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, odzież ochronna i robocza, łożyska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7289247 2020-02-16
godz. 12:00
Małopolskie Badania przedwdrożeniowe oraz tryb kwalifikacji Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego do dofinansowania w ramach realizacji prac ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304052 2020-02-16
godz. 23:59
Lubelskie Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych 1. Aceton czda Stanlab 80 L 2. Aceton czda Avantor 30 L 3. Amonu chlorek czda Chempur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303676 2020-02-16
godz. 23:59
Lubelskie Zakup i dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego 1. Biureta Pelleta 25ml bez wyposażenia 6 ST 2. Biureta Pelleta 50ml bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316320 2020-02-17 Świętokrzyskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w konkursach 13-20-000047/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318580 2020-02-17 Mazowieckie Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i reg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319179 2020-02-17 Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą usługę polegającą na opracowaniu innowacyjnej technologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319099 2020-02-17 Wielkopolskie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Dostawa maszyny pomiarowej” w ramach projektu: „SMART EDU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320913 2020-02-17 Świętokrzyskie Świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa ŚWIĘTOK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322500 2020-02-17 Mazowieckie Wykonanie projektu elektronicznego oraz oprogramowania gateway-a systemu radiowego na częstotliwość 868MHz z dodatkowymi funkcjami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321542 2020-02-17 Śląskie Dostawa i montaż mebli medycznych stanowiących wyposażenie sal MCSM (korekta- przedłużony okres składania ofert) Dostawa i montaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320910 2020-02-17 Świętokrzyskie Świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa ŚWIĘTOK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322492 2020-02-17 Łódzkie Zakup odczynników chemicznych - 102020A Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych. Cel zamówienia Celem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322493 2020-02-17 Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/2020 W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorstwa JFC poprzez opracowania nowego proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322494 2020-02-17 Łódzkie Zakup kwasu cytrynowego - 112020A Przedmiotem zamówienia jest zakup kwasu cytrynowego 1 hydrat cz.d.a. Cel zamówienia Celem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322511 2020-02-17 Łódzkie Zakup sterylnych woreczków wykonanych z polietylenu - 032020D Przedmiotem zamówienia jest zakup sterylnych woreczków wykonanych z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322506 2020-02-17 Łódzkie Zakup kasety do filtracji tangencjalnej - 062020C Przedmiotem zamówienia jest zakup kasety do filtracji tangencjalnej kompatybiln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322503 2020-02-17 Łódzkie Zakup 96-dołkowych płytek płaskodennych - 122020A Przedmiotem zamówienia jest zakup 96-dołkowych płytek płaskodennych, przeznaczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323038 2020-02-17 Śląskie O.KA.D-2.2415.24,2020.jt Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg -Laboratorium Drogowego Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323842 2020-02-17 Zachodniopomorskie Usługa przeprowadzania badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejonu w N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323782 2020-02-17 Kujawsko-Pomorskie Dostawa urządzeń medycznych do ośrodka badań klinicznych na ul. Biziela 14 w Bydgoszczy Przedmiotem zapytania jest dostawa do ośr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324606 2020-02-17 Pomorskie Usługa nadzoru nad produkcją żurawia na zgodność z przepisami DNV-ST-0378 w ramach projektu pn. „Żuraw serwisowy na morskie farmy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324599 2020-02-17 Pomorskie Usługa weryfikacji projektu żurawia na zgodność z przepisami DNV-ST-0378 w ramach projektu pn. „Żuraw serwisowy na morskie farmy w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324603 2020-02-17 Pomorskie Zakup i dostawa mikropłytek 1. MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM, (CHIMNEY WELL), WHITE, LUMITRAC, HIGH BINDING, Cat. no.: 6550...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325324 2020-02-17 Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH • Temat zadania „REALIZACJA PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH ORAZ OPRACOWANIE K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325139 2020-02-17 Małopolskie Usługi lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pałecznicy, nr referencyjny SGP/ZP-4/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325175 2020-02-17 Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 01/01/1.2 POPW- Internacjonalizacja MŚP/2020 na wykonanie pracy naukowo-badawczej na temat wpływu materaca n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325203 2020-02-17 Mazowieckie Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – kostki kamiennej, wykonanej zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325217 2020-02-17 Śląskie zapytanie nr 03/2020/EFS/9.2.6 1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pielęgniarskiej na podstawie umowy cywilno-prawnej. 2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325087 2020-02-17 Mazowieckie Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych GLU/WYNAJEM_SPRZĘT/2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325117 2020-02-17 Małopolskie Zakup spektrometru FTIR z przystawką do pomiarów osłabionego całkowitego odbicia ATR z monolitycznym kryształem diamentowym oraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin