Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, łódzkie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, odzież ochronna i robocza - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7331957 2020-02-25 Mazowieckie BBA-2.261.1.2020 Wykonywanie usług poboru próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych u producentów i w hurtowniach paliw, gazu skro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339351 2020-02-25
godz. 08:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym przez l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300738 2020-02-25
godz. 10:00
Łódzkie ZP/2/2020 – Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania HIS oraz LIS na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336041 2020-02-25
godz. 10:00
Łódzkie Dostawę implantów, śrub, gwoździ, płytek na potrzeby ortopedii Numer referencyjny: 6/D/20 Dostawę implantów, śrub, gwoździ, płyte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337442 2020-02-25
godz. 10:00
Dolnośląskie zestawu do hodowli porównawczych mikroorganizmów z modułem do separacji faz oraz dodatkowym wyposażeniem analitycznym dla potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331204 2020-02-25
godz. 10:00
Łódzkie ZP/19/2020 - Dostawa odczynników do sekwencjonowania dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP” Numer referencyjny: ZP/19/2020 1. Głó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339386 2020-02-25
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331211 2020-02-25
godz. 10:00
Łódzkie ZP/9/2020 – Dostawa butów operacyjnych, regałów i wózków na buty dla Instytutu „CZMP” Numer referencyjny: ZP/9/2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331482 2020-02-25
godz. 11:00
Łódzkie Sukcesywne dostarczanie leków do programów lekowych (...) Numer referencyjny: 03/2020 Zakres I, poz. 1Interferon beta – 1a, rozt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7345207 2020-02-25
godz. 11:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu Jeleniej Góry

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345256 2020-02-25
godz. 11:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd techniczny defibrylatora AED-M Przegląd techniczny defibrylatora AED-M nr 73237004547 (producen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350995 2020-02-25
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa aparatury laboratoryjnej dla INTiBS PAN we Wrocławiu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: Zamówienie zost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330955 2020-02-25
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KMP Jelenia Góra -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330768 2020-02-25
godz. 12:00
Pomorskie WW/04/2020 - Przeprowadzenie spisu inwentaryzacyjnego produktów oraz dodatków uszlachetniających do produkcji paliw w zewnętrznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334743 2020-02-25
godz. 12:00
Łódzkie Usługa profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami, nr sprawy: WZ-091-91/19.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335464 2020-02-25
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335592 2020-02-25
godz. 12:00
Dolnośląskie DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, DROBNEGO SPRZĘTU I SZKŁA LABORATORYJNEGO ORAZ SPRZĘTU POMIAROWEGO DLA REJONOWEGO LABORATORIUM MP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330273 2020-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330262 2020-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Całodobowej opieki lekarskiej w Klinice Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych w dni powszednie i świąteczne ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330259 2020-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330249 2020-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347666 2020-02-25
godz. 15:00
Dolnośląskie Naprawa Dozowników tlenu Typ Digi flow (MPO 1227) -poprzez wymianę uszkodzonego elementu: Wymiana baterii 27 sztuk, Wymiana filtró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347649 2020-02-25
godz. 15:00
Dolnośląskie Naprawa oraz przegląd lasera holmowego Stonelight TGM08 poprzez wymianę uszkodzonych elementów, kompatybilnych z urządzeniem posia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327863 2020-02-25
godz. 16:00
Dolnośląskie 01-20-000024/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 01-20-000025/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 01-20-000026/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 01-20-0000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332511 2020-02-25
godz. 16:00
Dolnośląskie Kod postępowania 01-20-000054/LSZ/03/6/03.4605.033.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342752 2020-02-26
godz. 00:00
Świętokrzyskie Wykonanie badań biochemicznych krwi kurcząt brojlerów: aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345194 2020-02-26
godz. 00:00
Łódzkie Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351301 2020-02-26
godz. 08:30
Dolnośląskie ZO/12/02/2020 ZO/12/02/2020 - Zakup Fotel Gabinetowy Model ZH-9152 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Fotel Gabinetowy - Model ZH-9152 cza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351294 2020-02-26
godz. 09:00
Dolnośląskie ZO/11/02/2020 ZO/11/02/2020 - Zakup Krzesło SAMBA chrome PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Krzesło SAMBA chrome Tapicerka - Skay V-07 cza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333811 2020-02-26
godz. 09:30
Mazowieckie Substancja czynna Emicizumab wraz z dostawą do Ośrodków Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych oraz domów pacjentów; po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin