Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7142048 2019-11-19 Dolnośląskie Wykonanie badań magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na spektrometrze o częstotliwości jadra minimum 400MHz dla jadra wodoru 1H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142052 2019-11-19 Dolnośląskie Wykonanie badań magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na spektrometrze o częstotliwości jadra minimum 400MHz dla jadra wodoru 1H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142058 2019-11-19 Dolnośląskie Dostawa następujących odczynników chemicznych: Lp. Odczynnik chemiczny Wymagany parametr 1 4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde, cas:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160676 2019-11-19 Dolnośląskie Dostawę 5000 testów na obecność hemoglobiny w kale metodą immunochemiczną wraz z odczynnikami oraz dzierżawą dedykowanego analizat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7097900 2019-11-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa leków do terapii WZW Numer referencyjny: PN 78/19 Wartość bez VAT: 13 805 555.55 PLN Zadanie 11. Dostawa leku: sofosofosbu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7135634 2019-11-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa mleka dla noworodków Numer referencyjny: Szp/FZ-62/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka dla nowor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7139199 2019-11-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne, badania dia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142290 2019-11-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Dostawa;Zadanie 1: Dostawa kolorowej kamery kompatybilnej z mikroskopem Axio Scope 1 dla Zakładu Biochemii Genetycznej. Zadanie 2:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146077 2019-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup sprzętu medycznego służącego poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia - dostawa i zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144452 2019-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Rozbudowa mikroskopu konfokalnego zainstalowanego na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134909 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) CPV 85120000-6 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7137898 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer referencyjny: WCH.2410.23.2019.HS Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146423 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146206 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na dostawę detektora promieniowania do urządzenia Artis zee C floor Numer referencyjny: WSzSL/FZ-63/19 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091601 2019-11-19
godz. 11:30
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem wykonaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138811 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: serologii transfuzjologicznej, prowadzenia banku krwi oraz zaopatrywania w krew i je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157660 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa nici

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160939 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa Tomografu Komputerowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160932 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądu technicznego Analizatora IH 1000 w okresie 36 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160953 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa opatrunków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153725 2019-11-19
godz. 14:00
Mazowieckie 39/SPiZ/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ we ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145348 2019-11-20
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie Ofertowe nr ZR04_01/11/2019/57/BP - elementy wyposażenia do przenośnego Laboratorium Materiałoznawstwa Celem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150581 2019-11-20
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.1/2019/WZPOZ Dotyczące wyboru edukatora/ów spotykających się z przedstawicielami grupy docelowej podczas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152608 2019-11-20
godz. 00:00
Mazowieckie W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prototypu „inteligentnego” wózka kompletacyjneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152609 2019-11-20
godz. 00:00
Wielkopolskie W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu funkcjonalnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152607 2019-11-20
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług w ramach realizowanego projektu pt.: „Spektroskop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153919 2019-11-20
godz. 00:00
Mazowieckie "Opracowanie składu kompozytowego nawozu dolomitowego na bazie naturalnego dolomitu, o właściwościach blokujących negatywny wpływ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156764 2019-11-20
godz. 00:00
Dolnośląskie 00010 7000009291 Elektroda pH CPS11D-7BT21 "CPS11D-7BT21 Orbisint CPS11D Memosens Kombinowana elektroda pH z zelowym systemem refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150891 2019-11-20
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa 6. komór laminarnych Numer referencyjny: R0AP0000.271.140.2019 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160816 2019-11-20
godz. 09:30
Dolnośląskie Dostawa Inkubatora mikrobiologicznego z regulowaną atmosferą CO2 i sterylizacją gorącym powietrzem dla Wydziału Biotechnologii Uni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin