Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, kosmetyki i artykuły higieniczne, usługi laboratoryjne, usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7373089 2020-04-07
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/03/2020/1.5 RPOWP na zakup i dostawę systemu do pobierania tkanki tłuszczowej i izolacji komórek macierzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405495 2020-04-16
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408027 2020-04-07
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa plastrów ze spongostanem do tamowania krwi po usunięciu igieł dializacyjnych. Rozmiar 30 x 72 - 31 000 szt. 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412999 2020-04-15
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414921 2020-04-14
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa środków do dezynfekcji. CPV 33631600-8 - środki antyseptyczne i dezynfekcyjne b) Zamawiający podzielił przedmiot zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367707 2020-04-06
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku. Numer referencyjny: ZP.3520/63/19 Dostawa zestawów narzędzi chirurg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387665 2020-04-16
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem ortopedycznym, optyki artroskopowej, videobronchoskopu w podziale na 3 części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393703 2020-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa endoprotez cementowych stawu kolanowego, endoprotez cementowych i bezcementowych, implantów kręgosłupowych, cementu kostne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400848 2020-04-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa środków przeciwnowotworowych, produktów leczniczych dla organów zmysłów w podziale na 24 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7404089 2020-04-08
godz. 13:00
Lubelskie Wykonywania procedur z zakresu ortopedii i traumatologii oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404967 2020-04-15
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa mebli biurowych i kuchennych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, materacy na łóżka szpitalne, obuwia ope...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408499 2020-04-14
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa strzykawek 3 częściowych do cytostatyków, igieł j.uż. do pobierania leku, przyrządów do długotrwałego aspirowania cytostat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365151 2020-04-07
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365155 2020-04-06
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (SOR, OIT) Numer referencyjny: 10/2020 Pakiet nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369916 2020-04-07
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370022 2020-04-08
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa aparatów do hemodializ Numer referencyjny: 8/2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty oraz zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372595 2020-04-08
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374934 2020-04-10
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa preparatów do dezynfekcji do Apteki USKwB Numer referencyjny: 33/2020 Pakiet nr 1 – Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7374932 2020-04-10
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377208 2020-04-10
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do operacji naczyniowych Numer referencyjny: 19/2020 Stentgrafty do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowaneSzczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377228 2020-04-17
godz. 10:00
Podlaskie Leki, płyny infuzyjne i materiały okulistyczne Numer referencyjny: PN-6/20/1 Pakiet 1Tolperyzonu chlorowodorek 50 mg x 30 tabl. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7387494 2020-04-17
godz. 09:00
Podlaskie Przetargu NIEograniczonego na dostawę anestezjologicznego sprzętu j.u. Numer referencyjny: DZP.2344.11.2020 Pakiet nr 1Koc grzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391356 2020-04-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa kolumn chromatograficznych, odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 20 części dla Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391387 2020-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397532 2020-04-23
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa medycznych środków technicznych Numer referencyjny: 30/2020 Pakiet nr 1Ceramiczny substytut kości. Szczegółowy opis prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397538 2020-04-24
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa leków z programów lekowych i do chemioterapii Numer referencyjny: 32/2020 PembrolizumabumSzczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7397553 2020-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa testów i podłoży wraz z dzierżawą aparatury oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401943 2020-04-09
godz. 00:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej),

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402663 2020-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402733 2020-04-06
godz. 09:50
Podlaskie Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymsto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin