Przetargi i zamówienia - Olsztyn - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, meble i akcesoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7159985 2019-11-19 Warmińsko-Mazurskie Dostawy pieluchomajtek oraz wkładek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, na podstawie recept wystawionych przez lek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7139255 2019-11-19
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa pipet automatycznych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/2019/11/95 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088335 2019-11-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7140929 2019-11-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO Numer referencyjny: SOZ.383.38.2019 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145877 2019-11-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dodatkowe wyposażenie medyczne na potrzeby nowotworzonego Centrum Urazowego dla Dzieci – (postępowanie powtórkowe) Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160116 2019-11-19
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa produktów leczniczych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7153810 2019-11-20
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Na dostawa pojemników jednorazowych do igieł Nr referencyjny postępowania DZZ-383-123/19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157754 2019-11-20
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych w Zakładzie Usług Psychologicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7164779 2019-11-20
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZIPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - DN-D/2019/11/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149711 2019-11-21
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153964 2019-11-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155046 2019-11-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154407 2019-11-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7074591 2019-11-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146404 2019-11-21
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa produktów farmaceutycznych — powtórka Numer referencyjny: DZZ-382-58/19 Produkty farmaceutycznePrzedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7160274 2019-11-21
godz. 12:45
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów WSS w Olsztynie w zakresie: 1) świadczeń specjalistycznych wykonywanych przez leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7164777 2019-11-21
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZIMŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154375 2019-11-22
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/2019/10/88 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141974 2019-11-22
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę (lub w trakcie specjalizacji) w zakresie onkologii klinicznej w Oddzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7111259 2019-11-22
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy sukcesywne odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156967 2019-11-22
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa urządzeń do wielowarstwowej weryfikacji poprawności działania sieci komputerowych w tym zarówno światłowodowych jak i mied...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157940 2019-11-22
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Specjalistyczna aparatura medyczna przeznaczona na doposażenie oddziałów w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160040 2019-11-22
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, na podstawie r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7136191 2019-11-25
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa pipet automatycznych i akcesoriów na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/2019/09/79 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7108357 2019-11-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7159456 2019-11-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa bioanalizatora na potrzeby Katedry Fizjologii Człowieka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Maz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146377 2019-11-25
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Część II) Numer referencyjny: 45/2019 Aparat do zniec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7165042 2019-11-25
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie usługi utrzymania w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowanego przez zamawiającego sprzętu i aparatury med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7159472 2019-11-26
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7161102 2019-11-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin