Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, łódzkie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7499795 2020-06-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu do diagnostyki in vitro dla Zakładu Patomorfologii z podziałem na 5 pakiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7462326 2020-06-08
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe 5/2020 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, któremu powierzona zostanie realizacja części prac zwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7467598 2020-06-08
godz. 00:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa kolumn chromatograficznych (Zapytanie ofertowe nr 01/05/2020/INP) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471315 2020-06-08
godz. 00:00
Dolnośląskie Usługa badawcza - UX zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu Cel zamówienia Usługa badawcza - UX zgodnie z zapytaniem ofertowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501116 2020-06-08
godz. 00:00
Śląskie Opracowanie projektu aerodynamicznego szybowca szklono-treningowego, na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507874 2020-06-08
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest usługa proinnowacyjna, polegająca na przeprowadzeniu badań w zakresie biokompatybilności wyrobu medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508970 2020-06-08
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii (CUSA, Elektromonitoring, Neuromonitoring, Neuronawigacja, Neuroendos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510413 2020-06-08
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/RS/2020 Wykonanie badań symulujących awarię jednego z hamulców Cel zamówienia Wykonanie badań symuluj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507867 2020-06-08
godz. 00:00
Łódzkie Zakup antybiotyków w postaci proszku - 272020A Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących antybiotyków w postaci proszku. Ce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7508025 2020-06-08
godz. 00:00
Łódzkie Zakup końcówek z filtrem do pipet automatycznych - 282020A Przedmiotem zamówienia jest zakup końcówek z filtrem do pipet automaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508126 2020-06-08
godz. 00:00
Łódzkie Zakup odczynnika laboratoryjnego - 302020A Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynnika do ilościowego pomiaru proliferacji komór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508124 2020-06-08
godz. 00:00
Łódzkie Zakup płytek reakcyjnych oraz przezroczystej folii samoprzylepnej - 292020A Przedmiotem zamówienia jest zakup płytek reakcyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504465 2020-06-08
godz. 08:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez ratowników med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504472 2020-06-08
godz. 08:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń pielęgniarskich na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez pielęgniar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499075 2020-06-08
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa implantów ortopedycznych Numer referencyjny: SZP.215-7/20 Zadanie 29Dostawa implantów ortopedycznych o wartości poniżej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494118 2020-06-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, wyrobów medycznych jednorazowego u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511658 2020-06-08
godz. 10:00
Łódzkie Zakup aparatu do operacji w niedokrwieniu z mankietami dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skiernie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501753 2020-06-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa masek unieruchamiających i bolusów z podziałem na 4 pakiety. Numer referencyjny: ZP/PN/20/20/LZF/JHP Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508498 2020-06-08
godz. 11:00
Łódzkie 5/ZP/2020/N Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514952 2020-06-08
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa Kardiomonitorów z Kapnografi - 8 szt. dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt. Zapobieganie oraz zwalczanie na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514948 2020-06-08
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa Monitorów parametrów życiowych SpO2, temp. NIBP na statywie - 6 szt. dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt. Zapobie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515234 2020-06-08
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądów technicznych mierników w pakietach 1-3 w okresie 36 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515037 2020-06-08
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa ŁÓŻEK BARIATRYCZNYCH z wyposażeniem (szafkami)-10 szt. dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt. Zapobieganie oraz zwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7468113 2020-06-09
godz. 00:00
Dolnośląskie Zakup drobnego sprzętu oraz pomocniczego wyposażenia laboratorium na potrzeby realizacji projektu. TL/6/20 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469179 2020-06-09
godz. 00:00
Dolnośląskie Wynajem podstawowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu TL/7/20 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem nastę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506696 2020-06-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/US/2020/UH 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511468 2020-06-09
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie) pracownika naukowo-badawczego na stanowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511469 2020-06-09
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie) pracownika naukowo-badawczego na stanowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511470 2020-06-09
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie) pracownika naukowo-badawczego na stanowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511472 2020-06-09
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie) pracownika naukowo-badawczego na stanowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin