Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7087728 2019-10-21 Podlaskie Usługa polegająca na dostawie środków medycznych (typu opatrunki, sprzęt jednorazowy) na potrzeby realizacji zadań DOP (do aptecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021037 2019-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7077460 2019-10-21
godz. 10:00
Podlaskie ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH W RAMACH PROGRAMU POLKARD Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i mon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7079521 2019-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie : > Udzielania świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Chirurgiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7084976 2019-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Hettich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087733 2019-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usług ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7027488 2019-10-21
godz. 12:00
Podlaskie Usługi serwisowe na sprzęt medyczny Numer referencyjny: 66/2019 Pakiet nr 1Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe na sprzęt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7031352 2019-10-22
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 8/2019 na realizację części prac rozwojowych w projekcie, którego przedmiotem jest wypracowanie koncepcji Wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7075240 2019-10-22
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 1 200 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087276 2019-10-22
godz. 09:50
Podlaskie Świadczenie usługi w zakresie przeglądu oraz konserwacji sprzętu laboratoryjnego do badań asfaltów drogowych, użytkowanego w Wydzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7094186 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Covaris

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7076531 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie okulistycznego mikroskopu operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7079966 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080776 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021015 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa implantów do Klinki Otolaryngologii USK w Białymstoku Numer referencyjny: 15/SZ/2019 Wartość bez VAT: 1 518 262.00 PLN I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7027370 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów szewnych, leków, opatrunków, preparatów dezynfekcyjnych oraz opakowań do receptury Numer referencyjny: DA.ZP.24...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7088108 2019-10-22
godz. 10:30
Podlaskie Świadczenie usług medycznych obejmujących badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Policji woj. podlaski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7090351 2019-10-22
godz. 11:00
Podlaskie OZ-ER.D.231.2019 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białysto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7097032 2019-10-22
godz. 23:59
Mazowieckie 223/2019 usługa: – prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów wioślarstwa lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7090967 2019-10-23
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadznie prac nad stworzeniem prototypu opatrunku eloktronicznego na rzecz Veteright sp. z o.o. Zamawiający zleci wyłonione...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7089276 2019-10-23
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe w sprawie usługi wykonania badań porównawczych parametrów diagnostycznych systemu Terrabio wobec obecnie stosow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087819 2019-10-23
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie izolacji DNA do 5 016 próbek w celu wykonania badań asocjacyjnych całego genomu (GWAS) od pacjentów włączonych do badań ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7092541 2019-10-24
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe na wykonanie usług badawczych w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 6....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7095594 2019-10-24
godz. 00:00
Pomorskie Wykonanie oprogramowania systemu zgodnie z projektem: Implementacja aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnych, służących do konfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7093901 2019-10-24
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie przez Wykonawcę powłoki biodegradowalnej do wykorzystania jako warstwy powlekającej do jednorazowych koszy pulpowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7081555 2019-10-24
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie analiz NIEcelowanej metabolomiki w ilości do 530 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań w projekcie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088184 2019-10-24
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku” Numer referencyjny: ZP/24/2019/PN Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7097005 2019-10-24
godz. 12:00
Podlaskie OZ-ER.U.161.2019 - „Wykonanie badań i oznaczeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza wraz z wyznaczeniem wskaźników emisyjnych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7037887 2019-10-24
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa stymulatorów serca i sprzętu do ablacji Numer referencyjny: 80/2019 Pakiet nr 1Stymulator SR z elektrodą stymulującą. Paki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7090850 2019-10-24
godz. 15:30
Podlaskie Stanowisko wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin