Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, urządzenia drobne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7202086 2019-12-08 Lubelskie Zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę stetoskopu, pulsoksymetrów, inhalatora oraz wózka medycznego pod EKG.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206644 2019-12-08 Lubelskie Dostawa szczepionek. Dostawa szczepionek na potrzeby Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7194412 2019-12-09
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków Numer referencyjny: 91/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7182590 2019-12-09
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa oprzyrządowania do zabiegów laparoskopowych Numer referencyjny: COZL/DZP/JW/3412/PN-104/19 Dostawa oprzyrządowania do zab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7128537 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: EO/LA-2722/CI/19 Zadanie 1Rasburicasum, proszek I rozpuszczalnik do przygotowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7195833 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie „Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby oddziału neurochirurgicznego 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku” Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7195162 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie „Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim” Numer referencyjny: IPR.271.24.2019 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202343 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa/usługa o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. tj. służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196317 2019-12-09
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas procedur zabiegowych w Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz w Zakładzie Diagno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182159 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostaw podstawowego sprzętu angiograficznego do sal hybrydowych Numer referencyjny: AG.ZP.3320.84.19 Dostaw podstawowego sprzętu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192664 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie dostawa pozycjonerów - 2 zadania Numer referencyjny: EDZ.242-116/19 dostawa pozycjonerów - 2 zadania Zadanie nr 1 Pozycjonery jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199562 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych z podziałem na następujące c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200401 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa lamp do spektrofotometru wraz z instalacją.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195299 2019-12-09
godz. 11:30
Lubelskie Usługa polegającą na wykonaniu wszystkich przeglądów technicznych z konserwacją oraz utrzymaniu w pełnej sprawności unitów stomato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196420 2019-12-09
godz. 11:30
Lubelskie Usługa polegająca na wykonaniu wszystkich przeglądów technicznych z konserwacją oraz utrzymaniu w pełnej sprawności unitów stomato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198412 2019-12-09
godz. 12:00
Lubelskie Badania mutacji w genie BRCA1, BRCA2 metodą NGS z materiału tkankowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210488 2019-12-09
godz. 12:00
Lubelskie Usługa naprawy chromatografu cieczowego z hybrydowym spektrometrem mas QTRAP 5500 upublicznione na następującej stronie: www.piwet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7174280 2019-12-09
godz. 12:30
Lubelskie Świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: zabezpieczenia świa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192015 2019-12-09
godz. 13:00
Lubelskie sukcesywna dostawa odzieży laboratoryjnej oraz rękawic labortaoryjnych w roku 2020 dp Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7147441 2019-12-10
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe - POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19 Przedmiotem Zamówienia jest usługa badawczo rozwojowa polegająca na realizacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198417 2019-12-10
godz. 00:00
Lubelskie ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie wykonywania: badań laboratoryjnych do programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204957 2019-12-10
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-1/12/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. na wykonanie usługi badawczej pt. „Analiza wskazanych wyróżników jakoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208816 2019-12-10
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa leków, środków opatrunkowych. opatrunki indywidualne TYP W wodoszczelne Sztuczny lód, aerozol, 400 ml Woda utleniona 3% 30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7128552 2019-12-10
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do prowadzenia procedury ECMO Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/CV/19 Zadanie 1Kaniula żylna w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202772 2019-12-10
godz. 09:30
Lubelskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Radiologia i Diagnostyka Obrazowa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersytecki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7128527 2019-12-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach Programu Lekowego NFZ Numer referencyjny: EO/LA-2722/CIII/19 Zadanie 1Bosutinib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7194315 2019-12-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa protez głosowych, rurek tracheostomijnych, nakłuwaczy do pomiaru glikemii, igieł do penów, drenów do irygacji, oliwek uszn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192649 2019-12-10
godz. 10:00
Lubelskie dostawa środków dezynfekcyjnych Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382/ 61 /2019 dostawa środków dezynfekcyjnych - preparaty do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7205915 2019-12-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby projektu badawczego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii Katolic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205868 2019-12-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zestawu odczynników laboratoryjnych do badań molekularnych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Bad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin