Przetargi i zamówienia - Opole - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7091503 2019-11-19
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Chirurgii Szczękowo-Twarzowej USK w Opolu. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146469 2019-11-19
godz. 10:00
Opolskie Zakup aparatury pomiarowej i doposażenia do dygestorium na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, audiometru diagn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7097919 2019-11-19
godz. 10:30
Opolskie PNE.D.DLG.31.19 Zakup wraz z dostawą płynów dializacyjnych, sprzętu dializacyjnego oraz osprzętu do aparatu Prismaflex Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7098135 2019-11-19
godz. 11:00
Opolskie Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnoprawnych na terenie miasta Opola Numer referencyjny: ZP.271.2.29....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154412 2019-11-20
godz. 09:00
Opolskie Dostawa sprzętu medycznego - urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca w ilości 1 szt. > Zamawiający wymaga dostawy sprzętu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154172 2019-11-21
godz. 10:00
Opolskie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145650 2019-11-21
godz. 10:30
Opolskie Dostawa kalorymetru dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Europej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149405 2019-11-21
godz. 11:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7150079 2019-11-21
godz. 12:00
Opolskie Zakup drobnego sprzętu dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”, sygnatura ZO/37/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149998 2019-11-22
godz. 00:00
Opolskie Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia Oddziału Medycyny Paliatywnej: 1) wózek do przewożenia bielizny i odpadów medycznych s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150586 2019-11-22
godz. 00:00
Opolskie Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp: 1) pompa strzykawkowa szt. 4, 2) pompa zestaw szt. 1, 3) pompa infuzyjna szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149546 2019-11-22
godz. 10:00
Opolskie ZADANIE 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w zakładzie Dia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157907 2019-11-22
godz. 10:00
Opolskie zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń okulistycznych oraz przeszkolenie personelu z obsługi w ramach projektu pn.: Popraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158287 2019-11-22
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywny zakup testów do szybkiej identyfikacji i oceny lekowrażliwości Numer referencyjny: D/42/2019/A 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158167 2019-11-22
godz. 10:00
Opolskie Zakup inkubatora/cieplarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Numer referencyjny: D/61/2019 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149563 2019-11-22
godz. 11:00
Opolskie ZADANIE 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej przez lekarzy specjalistów w zakresie nefr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155855 2019-11-22
godz. 12:00
Opolskie Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie nefrologii w Poradni Nefrologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155860 2019-11-22
godz. 13:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Siatkówki z Pracownia Laserową USK w Opolu w zakresie wykonywania zabiegów laser...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7108322 2019-11-25
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywna dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla SP ZOZ MSWiA w Opolu Numer referencyjny: ZP-8/2019 System endoprot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7164170 2019-11-26
godz. 10:00
Opolskie Dostawa wagosuszarki dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160454 2019-11-26
godz. 11:00
Opolskie Świadczenie usług medycznych z zakresu badań osób zatrzymanych przez Policję do celów prewencyjnych i procesowych Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155864 2019-11-27
godz. 11:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich , w Oddziale Chirurgii Dziecięcej przez lekarza specjalistę lub lek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155851 2019-11-27
godz. 12:00
Opolskie ZADANIE 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Anes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155845 2019-11-27
godz. 13:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166697 2019-11-27
godz. 15:00
Opolskie Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7118422 2019-11-29
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa leków na potrzeby USK w Opolu Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/102/2019 LEKI PODSTAWOWELEKI PODSTAWOWE LEKI SPECJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7121536 2019-11-29
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywna dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: ZP-9/2019 Produkty leczniczeProdukty lecznicze. Produkty leczniczePro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7121560 2019-12-02
godz. 10:00
Opolskie 3.2. Zakup, dostawa i montaż aparatu USG z torem wizyjnym oraz przeszkolenie z zakresu obsługi. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7121617 2019-12-02
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa odczynników do oznaczania IgE swoistych i całkowitego IgW i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7130341 2019-12-03
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa leków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin