Przetargi i zamówienia - Poznań - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7568745 2020-07-13
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA POZ Przedmiotem zamówienia jest utworzenie części infrastruktury ŚCZP, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568739 2020-07-13
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA LOW 1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie części infrastruktury ŚCZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562108 2020-07-13
godz. 08:30
Wielkopolskie Zakup ( dostawa) produktu leczniczego - Thiotepa - 1 pakiet Numer referencyjny: EZP/93/20 Zakup ( dostawa) produktu leczniczego -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7564498 2020-07-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7554178 2020-07-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Numer referencyjny: 45/2020 Zakup i dostawa kriostatu klinicznego do badan histopatologicznych śródoperacyjnych. ***************...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565647 2020-07-13
godz. 09:30
Wielkopolskie Zakup defibrylatora dla SZOZnMiD w Poznaniu przy ul. Krysiewicza 7/8.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564387 2020-07-13
godz. 11:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa odczynników do badania parametrów fizyko-chemicznych moczu i osadu moczu, materiałów kontrolnych, wraz z dzierżawą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559839 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa aparatu do chromatografii cieczowej (HPLC) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do chromatografii cieczowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564868 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564866 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564865 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564863 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564860 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Wybór kadry naukowej do pełnienia funkcji: Kierownika Zespołu Badawczego nr 2 Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564859 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573365 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 2020/0707/1 dotyczące realizacji badań przemysłowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w obszarze prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573844 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 2020/0707/2 dotyczące dostawy urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska do badania odporności kolorów tka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573939 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 2020/0707/3 dotyczące dostawy urządzenia do symulacji warunków narażenia tkanin na oddziaływanie wody i dete...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575050 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020 - wynagrodzenie pedagoga specjalnego Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575052 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2020 - logopeda Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie usługi logopedy. Do jego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501265 2020-07-14
godz. 06:00
Wielkopolskie Dostawa leków oraz sterylnych fartuchów chirurgicznych (na okres 15 miesięcy) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7572047 2020-07-14
godz. 08:30
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych oraz jednorazowych materiałów opatrunkowych, medycznych i materiałów wspomagających rozwó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531772 2020-07-14
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564548 2020-07-14
godz. 09:30
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz masek anestetycznych, nadkrtaniowych i krtaniowych dla Specjalistycznego Zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572165 2020-07-14
godz. 09:30
Wielkopolskie Dostawa fabrycznie nowych elementów umożliwiających wytworzenie we własnym zakresie stanowiska do badania sensorów otoczenia pojaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568232 2020-07-14
godz. 09:45
Wielkopolskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547179 2020-07-14
godz. 10:00
Wielkopolskie Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572394 2020-07-14
godz. 11:00
Wielkopolskie Udostępnianie pomieszczeń w celu przechowywania zwłok i przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Nowym Tom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567433 2020-07-14
godz. 14:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - anestezjologii i intensywnej terapii medycznej u dzieci w klinice kardiochirurgii d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579329 2020-07-14
godz. 16:00
Wielkopolskie Sprzęt laboratoryjny 1. Końcówki do pipet automatycznych 200µl 1000 szt. 2. Pojemniczki na mocz PP 125ml 500 szt. 3. Maseczki jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563588 2020-07-15
godz. 00:00
Wielkopolskie Dostawa odczynników chemicznych do badań Cel zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa odczynników chemi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin