Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7413989 2020-12-31
godz. 12:00
Małopolskie Otwarty nabór konkursowy dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz gabinetów Medycyny Pracy (MP) z województw: ■ Małop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413987 2020-09-30
godz. 09:00
Małopolskie Otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego do współpracy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569887 2020-09-30
godz. 00:00
Opolskie Opracowanie stoiska handlowego mającego na celu usprawnienie procesu sprzedaży na targach branżowych dla IDEA OPTICA SPÓŁKA Z OGRA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548802 2020-09-25
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie technologii wytwarzania jednorazowych testów immunochemicznych do wykrywania tau-fluwalina...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578718 2020-08-31
godz. 00:00
Lubuskie Udzielenie zamówienia na lata 2020-2022 na: 1.Świadczenia zdrowotne realizowane z zakresu: medycyny rodzinnej: Wymagane kwalifikac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579240 2020-08-28
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz współprowadzenia banku krwi dla Szpitala im. Matki Teresy z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471335 2020-08-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Powierzenie obowiązków pracownika o specjalizacji Data Science z zespole naukowo - badawczym przy realizacji projektu w ramach Pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576405 2020-08-25
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny: J711.291.1.61.2020.MK 1. Kod Klas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539799 2020-08-20
godz. 15:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej w Poradni Chirurgii Urazow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539765 2020-08-20
godz. 15:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii w Poradni Gastroenterologicznej Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581827 2020-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa środków kontrastowych Numer referencyjny: EO/LA-2722/L/20 Zadanie 1— Iodixanol, postać op., dawka 16 g jodu/50 ml, op. 50 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7581800 2020-08-18
godz. 12:00
Śląskie Dostawa jednorazowych zestawów i płynów do ciągłej hemodializy i hemodiafiltracji wraz z dzierżawą aparatów Numer referencyjny: 43...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7581807 2020-08-18
godz. 10:30
Mazowieckie Produkty farmaceutyczne Numer referencyjny: 7/PN/2020 Wartość bez VAT: 2 140 000.00 PLN Pak. 1 OndosetronAmp. x 54 mg, 8 mg. Pak. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7574035 2020-08-18
godz. 08:00
Śląskie Dostawa wyrobów medycznych Numer referencyjny: DZ/10/2020 Wartość bez VAT: 1 613 671.83 PLN Dostawa wyrobów medycznych - część 1Zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7530738 2020-08-17
godz. 15:00
Dolnośląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach następujących zadań: zadanie nr 1-udzielanie cał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7530742 2020-08-17
godz. 15:00
Dolnośląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574096 2020-08-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydz. Nauki o Żywności UWM w Olsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576505 2020-08-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta Numer referencyjny: ADP.2301.28.2020 Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta1. Zaa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576404 2020-08-17
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych NFZ: Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7581816 2020-08-17
godz. 09:30
Wielkopolskie Sprzęt jednorazowego użytku dla pracowni hemodynamiki Numer referencyjny: EZP.II – 241/55/20 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574040 2020-08-17
godz. 08:00
Śląskie Dostawa odzieży ochronnej i barierowej Numer referencyjny: ZP-20-007UN Pakiet nr 1Odzież ochronna z przeznaczeniem na bloki operac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576455 2020-08-14
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa aparatury w ramach projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17 Numer referencyjny: EO/TA 2722/LII/20 1Aparat do fo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579233 2020-08-14
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury naukowo – dydaktycznej oraz pomocy dydaktycznych sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7306454 2020-08-14
godz. 00:00
Lubuskie 04-20-000098/LSZ/03/8/03.4100.500.02/12 LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581584 2020-08-14
godz. 00:00
Łódzkie WYKONANIE BADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU ZARODKA I PŁODU KRÓLIKA W ASPEKCIE TOKSYKOLOGII ROZRODCZOŚCI DLA ZWIĄZKU EC313 Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582906 2020-08-14
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie usługi badawczej, której celem jest opracowanie oraz uruchomienie inteligentnego systemu sterowania procesem nagrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7545444 2020-08-13
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla oferentów z terenu województwa warmińsko-warmińskiego w zakresie: Pakiet nr 1: Udzielanie świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576501 2020-08-13
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy leków różnych Numer referencyjny: Z/39/PN/20 Leki różneLeki różne Leki różneLeki różne Leki różneLeki różne Leki różneLe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7564473 2020-08-13
godz. 11:00
Mazowieckie "Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznego stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego z uwz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574034 2020-08-13
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Numer referencyjny: SZP.251.5.20 Pakiet nr 1 - Leki różne nr 1Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin